Analys

SHB, oljekommentar Iran 2012-02-16

Publicerat

den

Snabbfakta om situationen kring Iran och oljan

Tabell: Irans oljeexport jan-jun 2011, källa EIA (Energy Information Administration, USA)

 

All export sker via terminaler i Persiska viken. Den viktigaste är Kharg island med en kapacitet om 5 miljoner fat per dag (mbpd).

Sanktionen

Den 23 januari 2012 meddelade EU att det råder förbud mot transport, köp och import av Iransk råolja och oljeprodukter till EU. Förbudet gäller också relaterade finansiella kontrakt och förskärning av Iranska oljeprodukter. Kontrakt som redan är tecknade får fullföljas fram till och med juni.

Irans respons

Iran svarade först med att hota att stänga sundet Hormuz om EU skulle fullfölja embargot.

Irans statliga tankerbolag har lagt 18 av sina VLCC (very large crude carrier) lokalt för att kunna skapa flytande lager. Lagerkapaciteten på dessa tankers motsvarar 15 dagars export.

Idag, onsdag meddelade Iransk tv att Iran kommer att sluta exportera olja till Nederländerna, Grekland, Frankrike, Italien, Spanien och Portugal.

Konsekvenser

Saudi har enligt EIA (International Energy Agency) 2 mbpd i reservkapacitet vilket är tillräckligt för att kompensera för det mesta av Irans export. Situationen medför att den lediga reservkapacitet som finns i världen flyttar till Iran och gör utbudssidan än mer ansträngd.

Exporten till EU är nu stoppad. Japan och Syd-Korea letar efter alternativa leverantörer för att minska sina inköp i Iran. Den mesta oljan lär dock komma till marknaden ändå. Kina kommer sannolikt att fortsätta köpa olja även om man tillfälligt minskat importen då man begärt prisavdrag för att köpa olja som Iran inte har andra köpare till. Indien har meddelat att man fortsätter köpa Irans olja och Indien seglade upp som största köparen under januari.

IEA lär släppa ut delar av sitt nödlager om sundet Hormuz blir blockerat eller om sydeuropeiska raff inte har tillgång på olja. Vägen dit lär vara kantad av oro som talar för kortsiktigt högre oljepris. Just nu finns det en riskpremie på 11 dollar i priset på Brent enligt en undersökning Bloomberg gjort bland analytiker.

Graf: Brentprisets reaktion på Irans exportstopp till EU, källa Bloomberg

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

1 kommentar

  1. Ålänningen

    3 augusti, 2013 vid 02:33

    Oljepriset har i te dragit iväg upp i himlen, men det är högt, samtidigt som alla andra råvarupriser har gått ner.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version