Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 9 2012

Published

on

Sammanfattning: Föregående vecka

 • Brett råvaruindex: +2,98 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: +3,47 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: +3,62 %
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: +5,05 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: +0,90 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadssyn:

 • Guld: Köp
 • Olja: Köp
 • Koppar: Neutral/sälj
 • Majs: Neutral/sälj
 • Vete: Sälj

Guld

Guldpriset har stigit på det allmänt positiva marknadssentimentet i råvaror och handlade i veckan på de högsta nivåerna på tre månader. På torsdagen handlade guld till 1.784 dollar per troy uns.

 • Alla ratinginstitut för diskussioner kring ytterligare nedgraderingar av Greklands kreditvärdighet vilket skulle kunna liknas vid en default. Grekiska parlamentet måste senast onsdag genomföra en rad besparingsåtgärder för att få utbetalt de stödpaket som lovats. Det är fortfarande osäkert om privata lågivare kommer att acceptera den nedskrivning av utlånat kapital som man förhandlat fram. All osäkerhet kommer att ge stöd åt guldpriset.
 • Den fortsatta stimulansen från världens centralbanker ger bränsle åt guldpriset. Bank of England köpte förra veckan obligationer för 50 miljoner pund vilket ökar likviditeten i marknaden och driver på inflationsförväntningarna. I många länder är de reala räntorna, det vill säga marknadsräntan minus inflation, negativa vilket också gör guldinvesteringar attraktiva eftersom alternativkostnaden är låg.
 • Efterfrågan på guld från Asien har varit stabilt 2012 och efterfrågan från Indien har ökat sedan novembers och decembers kraftiga nedgångar.
 • Teknisk Analys: Marknaden har även denna vecka fortsatt att utveckla sig positivt och vi är nu ytterst nära ett test (och troligt brott) av huvudmotståndet, 1803. Ett lyckat brott dvs. stängning över 1803 är den bekräftelse vi söker för att kunna måtta in nya historiska toppar (som vi ser som mycket sannolika).

Olja

 • Oljepriset har skjutit i höjden till följd av den försämrade relationen mellan Iran och Västvärlden och sedan årsskiftet har priset på Brentolja stigit med mer än 10 %. Förra veckan steg priset med 4,5 procent.
 • Oroligheterna kring Iran fortsätter. Iran hotar med att landet kommer att agera i förebyggande syfte om ”nationens intressen” hotas av omvärlden. Trots brist på konkreta hot så är varningen ännu ett exempel på den senaste tidens upptrappade konflikt mellan Väst och Iran som i grunden handlar om att det internationella atomenergiorganet IAEA i november presenterade en rapport som antydde att Iran har ett pågående kärnvapenprogram.
 • Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) hotar med att stänga ute för betalningar de iranska finansinstitut som är anslutna. Skulle Europas lagstiftning godkänna denna avstängning så kommer Iran helt stängas ute från internationell handel. Den iranska regimen är redan pressad av sanktionerna som påverkar landets befolkning och de har mycket att förlora på en väpnad konflikt och en blockad av Hormuzsundet.
 • Osäkerheten är stor den närmsta tiden. Den tekniska bilden talar för att vi på kort sikt kan se ett högre oljepris.
 • Teknisk Analys: I och med brottet över aprilkontraktets tidigare topp förstärks uppåt potentialen. Nästa givna mål ska sökas vid 129.75/131.39 området, nästa Fibonacci projektionsområde. Där ovanför återfinns också toppen från 2007, 147.50. Det är dock noterbart att i €uro termer så handlas Brentoljan nu på nya rekordnivåer.

Koppar

 • Kopparpriset steg 3,8 procent förra veckan vilket till viss del har sin förklaring i att Kina sänkte bankernas reservkrav förra helgen, ett sätt att stimulera inhemsk ekonomi. De nya kraven trädde i kraft i fredags.
 • En stabilisering av affärsklimatet för tillverkningsindustrin indikerar att Kinas ekonomi fortsätter att gå mot en mjuklandning. HSBCs PMI för tillverkningen var i februari 49,7 jämfört med 48,8 i januari. Officiellt inköpschefsindex publiceras den förste mars. Man ska dock komma ihåg att det kinesiska nyåret försämrar tillförlitligheten för den statistik som publiceras i januari och februari. Kinas uppbyggande av kopparlager har mattats av och i Japan är efterfrågan av koppar låg.
 • Indonesien som är världens tredje största producent av koppar planerar att införa ett exportförbud av all obearbetat metall fram till 2014 i syfte att stimulera inhemsk förädlingsindustri. Med ett oljepris över 120 dollar/fat dämpas möjligheten till en ekonomisk återhämtning vilket även kommer att dämpa den globala efterfrågan på koppar.
 • Kortsiktigt tror vi att risken för ett högre pris dämpas av Greklandsuppgörelsen som fortsätter att oroa marknaden. Att Kinas premiärminister förväntas signalera ett tillväxtmål under 8 procent för 2012 på partikongressen den 5:e mars verkar också dämpande på kopparpriset.
 • Teknisk Analys: Efter det första ”benet” ned från 233 dagars bandet befinner vi nu oss i vad vi anser vara en korrektion på nedgången. Följaktligen söker vi ett nytt säljläge under kommande vecka(or) och allra helst finner vi det under 8660.

Majs

 • The International Grains Council (IGC) gick i torsdags ut med sin senaste prognos avseende det globala utbudet av spannmål, där man justerade upp utbudsestimatet för majs med 0,3 procent jämfört med den senaste rapporten.
 • Under de senaste månaderna har det spekulerats mycket kring den påverkan Kinas ökade importbehov av majs kan få på majspriset, detta särskilt då de två senaste årens la Niña-relaterade produktionsproblem fått de globala lagernivåerna att falla ned till rekordlåga nivåer. Så sent som i fredags kom det ut nya indikationer om ökade kinesiska importer från USA, vilket, tillsammans med de nya handelsavtalen mellan Kina och Argentina, stärker denna tes ytterligare. Nyhetsvärdet kan i detta fall ge visst stöd åt majspriset denna vecka.
 • I torsdags och fredags höll USDA sitt årliga Agricultural Outlook Forum i Arlington (Virginia), vilket brukar innebära startskottet för de mer detaljerade prognoserna avseende det amerikanska spannmålsutbudet för det kommande skördeåret. Enligt vår bedömning var det inga större utropstecken, den kommande amerikanska skörden av majs ser fortfarande god ut. Därmed bör marknadens ögon under de kommande veckorna riktas in mot Brasilien och Ukraina igen.
 • Det är i nuläget svårt att fundamentalt ge några starka argument för att majspriset kortsiktigt ska lämna nuvarande prisnivåer.
 • Teknisk Analys: Marknaden har fortsatt att handla mellan 55 & 233 dagars medelvärdesband och befinner sig följaktligen fortsatt inklämd i det neutrala området.

Vete

 • Under förra veckan kunde vi verkligen se hur proppen gick ur marknaden, detta från en för oss omotiverat hög prisnivå. Totalt sett gick priset i Paris ned med 4,5 procent, men vi är fortfarande av åsikten att det bör fortsätta nedåt mot en nivå under 200 EUR/ton inom kort.
 • I sin prognos avseende vetemarknaden justerade IGC i torsdags upp sitt produktionsestimat för innevarande skördeår. De globala vetelagren är redan på historiskt sett rekordhög nivå, där denna typ av bekräftelse ger ytterligare tryck nedåt på vetepriset.
 • Diskussionen kring Ukrainas eventuella restriktioner av spannmål fortsätter. Stor osäkerhet råder fortsatt avseende bortfallet av vete i landet efter den senaste tidens köldknäpp runt Svarta havet. Även om landet endast producerar 3-4 procent av vetet i världen anses landet vara en viktig exportör.
 • Efter att ha stigit något den senaste månaden har nu andelen spekulativa köpare av vete i Chicago fallit ned mot tidigare bottennivåer igen. Vi väljer att hålla med spekulanterna i terminsmarknaden och ser negativt på priset kommande veckor.
 • Teknisk Analys: Brottet under trendlinjen, återtestet och det förnyade fallet stärker oss i vår vy att lägre nivåer ska sökas. Ett viktigt test av 55/233dagars medelvärdesbanden ser ut att kunna komma under nästa vecka. Hur handeln i detta område utvecklar sig kommer att ge en hel del viktig information om den lite större utvecklingen så håll ögonen öppna efter signaler.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version