Analys

SEB Råvarubrev 11 juli 2017

Published

on

MARKNADEN I KORTHET

Imorgon den 12 juli förväntas Kanada att höja sin styrränta från 0.50 till 0.75 %. KPI för Sverige publiceras på torsdag (09.30) och på fredag i USA (14.30). Det kan också vara av intresse att se vad Fru. Yellen har att säga vid utfrågningen inför Senatens bankutskott på torsdag (16.00). Den 26:e kommer FED’s nästa räntebesked men vi förväntar oss ingenting utan om statistiken fortsätter att ligga i linje med dagens så bör nästa höjning komma den 20:e september. Stigande räntor brukar också medföra problem framför allt någonstans inom tillväxtmarknadssegmentet. Den senaste tiden har vi följaktligen också sett en begynnande försäljning av obligationer från tillväxtmarknader, värt att hålla koll på (och framför allt för länder med bytesbalansunderskott).

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Som sagt var, att OPEC ångrar beslutet att exkludera Libyen och Nigeria från överenskommelsen om produktionsminskningar, står väl nu rätt klart. Den 24:e juli har Ryssland bjudit in ett antal länder, både OPEC och icke OPEC-medlemmar för att diskutera hur man bäst kan få ned överutbudet/lagren. Ett gyllene tillfälle då både Libyen och Nigeria är inbjudna. Marknaden kommer också att fokusera på dagens US EIA STEO-rapport (Short Term Energy Outlook). Tidigare rapporter har kontinuerligt underskattat volymtillväxten i USA varför upprevideringar för 2018/19 är troliga. Skulle oljan ändå stiga så kom ihåg att de spekulativa positionerna är de minsta på länge. Guld och silver har fortsatt varit under press och det trots den svaga dollarn. I mina ögon är det mer eurostyrka som skiner igenom än dollar svaghet. Basmetallerna korrigerar den senaste uppgången men bör inte ha någon större nedåtpotential, inte ännu (var dock försiktig när aluminium sätter en ny topp över $2000). En liten paus i veterallyt men torkan i präriestaterna fortsätter så troligen finns det mer att hämta i vetepriset. Torkan in delar av USA har också triggat ett mycket impulsivt rally i sojabönor (spekulanterna har också varit korta så stängningar av korta kontrakt driver på uppgången). Terminspriserna på el fortsätter att stiga (revisoner, hot om att på sikt stänga många franska kärnanläggningar m.m.).

Valuta: Försöket till dollarkorrektion förra veckan ströps i sin linda, förutom i USD/JPY, som fortsatt att utvecklas enligt plan dvs. en stigande dollar. Dock anser vi fortsatt att dollarn är översåld mot de flesta resterande valutor (vi har också sett vändningar i t.ex. USD/TRY och tidigare USD/ZAR) varför vi intar vänteläge i väntan på mer information. SEK ser i ett kortare perspektiv överköpt ut mot euron.

Börser: På baksidan av fallande oljepris och stigande räntor så har vår vy om lite skakigare börser och framför allt så i Europa fallit ut väl. Vi ser fortsatt en viss nedåtrisk i Europa men vår primära vy är att detta är en ”vanlig” korrektion och inte korrektionen med stort K. Rapportsäsongen har dragit i gång.

Räntor: Långa räntor fortsatte att stiga fram till och med i fredags då i alla fall en mindre korrektion tog sin början. Vi tror dock att denna korrektion blir kortvarig och att vi snart ånyo får se stigande obligationsräntor.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – avtar nedåtpressen?
  • Aluminium – stannade även denna gång kvar i sitt prisintervall.
  • Guld – även $1214 stödet gav vika.
  • DAX – mer nedgång att vänta.
  • USD/SEK – troligtvis ytterligare en botten, 8.38?
  • OMX30 – rapportsäsong (men har än så länge handlat svagt).

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Vi var uppenbarligen lite väl tidigt ute med frågeställningen om huruvida det värsta för oljepriset nu var över eller inte. Icke desto mindre så kvarstår den frågan så länge vi inte faller under botten från i juni. Lite förvånande är vi att priset föll så pass kraftigt då förra veckans lagerstatistik visade på minskade lager inom alla segment. Sedan förra veckan har vi också fått indikationer på att bristen på investeringar (pga. låga oljepriser) i äldre, mogna oljefält leder till en allt snabbare nedgång i produktionen från dessa. 2016 ser ut att ha lett till nästan 6 % nedgång i mogna fält, vilket är mer än normalt. Lägg sedan till att efterfrågan växer med i runda tal 1,3 % per år och ett framtida underskott rycker närmare.

Konklusion: Avtar prispressen under 3:e kvartalet?

OBSERVATIONER

+ Nedgången i mogna oljefält största sedan 1992.
+ Kan Libyen och Nigeria inkluderas i produktionsneddragningar vid mötet i St. Petersburg den 24:e juli?
+ IEA’s prognos är för ökad efterfrågan på OPEC olja under H2.
+ Spekulanterna har den minsta nettolånga positionen sedan jan 2016 men den ökade något föregående rapportperiod (färre korta och nya långa kontrakt).
+ En förlängd OPEC neddragning med 9 månader till 31/3-18.
+ Situationen i Venezuela förvärras kontinuerligt.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend men det går långsamt, väldigt långsamt.
+ Tekniskt sett en försiktig positiv vy så länge juni botten håller.
– Saudi pumpade mer i juni (10.07mfpd = strax över kvoten).
– STEO kommer troligen att revidera upp US prod. 2018/19.
– Libysk produktion nu uppe i över 1m fpd.
– Forcadoterminalen ökar Nigerias export med ~200k fpd och prognosen för Nigeria är att nå 2m fpd i augusti.
– Rekordnivåer för flytande oljelager.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– Förslag att sälja halva den amerikanska strategiska reserven, som redan nu krympt en hel del visar statistiken.
– Tekniskt så är det negativt att vi åter fallerade i det fallande 55d medelvärdesbandet.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ALUMINIUM

Fortsatt relativt bra statistik över global tillväxt har hjälpt till att lyfta upp industrimetallerna under andra halva av juni. Dessutom fortgår kampen mot miljöföroreningarna i Kina. Senast idag rapporterades det om ytterligare ett aluminiumsmältverk som inte verkar ha sina tillstånd i ordning vilket riskerar att resultera i en tvingad nedstängning. Kom också ihåg att man i våras tog ett beslut om att under vintersäsongen (nov – mar) kunna stänga produktion med tvång när smogen överstiger en viss nivå. Vad som sker med det kinesiska utbudet lär sätta tonen för marknaden.

Konklusion: Korrektion, en ny topp och sedan?

OBSERVATIONER

+ Ytterligare produktion riskerar att tvingas att slå igen pga. otillåten verksamhet.
+ Bättre än förväntad kinesisk PMI.
+ LME lagren är relativt låga och i fallande.
+ Fortsatt stark bostadsmarknad i Kina.
+ Rykten om att kinesiska myndigheter eventuellt ska lätta på regleringar avseende investeringar i råvaror (skulle det vara sant tillsammans med en mindre stram likviditet så skulle vi sannolikt få se en lite bättre uppgång).
+ Tekniska stöd i form av en möjlig tjurflagga och bra stöd vid $1855/1840.
– Den spekulativa nettopositioneringen är i fallande.
– Oklarheten om vad resultatet blir av att USA dragit Kina inför WTO avseende kinesisk alu-export till USA (subventioner av elpriser).
– Likviditetssituationen i Kina (man vill framför allt pressa ”skuggbankssektorn”).
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.
– Tekniskt sett blir bilden negativ om vi skulle falla under $1840.

Tillgängliga certifikat:
BULL ALUMINIUM X1, X2 & X4 S
BEAR ALUMINIUM X1, X2 & X4 S

GULD

Guldet fortsätter att underprestera då vi fortsatt att falla i tandem med dollarn. Positioneringen visar också att spekulanteran fortsätter i oförminskad takt att minska sin långa nettopositionering. Denna är nu i princip tillbaka på nivån vid 2017 års början. Vi ser också att antalet korta kontrakt nu ökar dubbelt så fort som antalet långa stängs vilket är en negativ utveckling. Så är ur en teknisk synvinkel också brottet av $1214-stödet. Kanske får vi invänta augusti som historiskt varit en bättre guldmånad (7/10 senaste år med stigande kurs) innan det vänder.

Konklusion: Handlar fortsatt svagt. Fokus nu på om $1195 kan hålla.

OBSERVATIONER

+ Dollarns ($ index) försök till återhämtning än så länge ett misslyckande.
+ Långsammare höjningstakt från FED då inflationen riskerar att krypa ned ytterligare i höst pga. energipriserna.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ Nordkorea.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
+ Tekniskt viktigt stöd vid $1195.
– Många centralbanker har på senare tid börjat låta betydligt mer hök-aktiga.
– Den långa spekulativa nettopositionen fortsätter att falla.
– Inflationen är fortsatt låg (US kpi på fredag).
– Alla typer av volatilitets/skräckindikatorer är på väldigt låga nivåer vilket visar en mycket låg grad av stress i marknaden.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Tekniskt sett så utlöstes en ny säljsignal pga. brottet av $1214.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

Återigen så är det bara att konstatera att tyska data fortsätter att imponera. Handelsöverskottet för maj växte åter då exporten ökade mer än importen. Industriproduktionen växte mer än på de senaste fyra månaderna osv. Som tidigare ser vi det som ett svaghetstecken att aktiemarknaden inte förmår reagera positivt på dessa data, även om de till viss del är intecknade samt att de långa räntorna snabbt är på väg norrut. Vi kan inte annat än att titta efter mer försäljningar tills vi hittar en prisnivå som åter kan attrahera köparna. Tekniskt så är det helt klart negativt med priset hängandes kvar under 55d medelvärdesbandet.

Konklusion: Fortsatt risk för ytterligare fallande priser.

OBSERVATIONER

+ Industriproduktionen och handelsbalansöverskott steg i maj.
+ IFO slog nytt rekord i framtidsutsikter.
+ Tysk arbetslöshet är rekordlåg.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ De senaste bankkriserna i Spanien och Italien under juni har inte lett till några svallvågor snarare tvärtom.
+ Lägre energipriser (både olja och gas ned samtidigt som euron har stärkts) gynnar europeisk industri.
– Minskat inflöde från amerikanska investerare.
– Stigande räntor.
– En liten men ändå viss osäkerhet inför det tyska valet i sep.
– President Trump’s handelspolitik, han har varnat tysk bilindustri.
– Den starkare euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Tekniskt sett så skickar marknaden sälj signal efter säljsignal.
– RSI divergensen visar på mycket svagt momentum på uppsidan.
– Tekniskt så har månadsgrafen signalerat för korrektion.
– Tekniskt så har vi brutit under den stigande 55d mv kanalen.
– Tekniskt sett så ser det ut som vi ligger i en s.k. björnflagga.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

Vi kom inte ens i närheten av 8.62 motståndet (som var och är en första viktig nivå för att indikera etablerandet av en mer bestående botten) innan förnyade aggressiva försäljningar ägde rum. Det är troligt att Riksbankens ändrade bana har fått en del s.k. ”carry-trades” (låna billiga SEK o placera i valutor med högre ränta) att börja reverseras dvs. återköpa tidigare sålda kronor för att betala tillbaka kronlånen. Fortsatta FED höjningar o stillaliggande Riksbank ger ytterligare vidgning av skillnaden i korträntor vilket bör ge ett visst stöd åt USD/SEK.

Konklusion: Ett test av 8.38-området och sedan en studs är för närvarande huvudspåret.

OBSERVATIONER

+ Riksbanken fortsätter trots sin nya bana att vara mycket expansiv.
+ Minskade inflöden från US till EU aktier (ETF statistik).
+ Ekonomiskt överraskningsindex för USA började i juni att stiga efter ett brant fall under kvartal 2.
+ FED’s räntehöjning (ar).
+ Räntedifferensen Tyskland/USA 10år har minskat sedan i december.
+ Riksbanken motsätter (?) sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att vidgas.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Kronan, rent generellt, är överköpt (och dollarn översåld).
– Kronan stärktes efter att Riksbanken stängt dörren till ytterligare sänkningar.
– Draghi’s senaste tal tolkades som hökaktigt.
– Lägre amerikanska inflationsförväntningar.
– Något högre än förväntad svensk KPI.
– Den stora osäkerheten avseende President Trump’s politik.
– Tekniskt sett är det negativt att vi ligger under 8.62.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMX (TEKNISK ANALYS)

I och med att marknaden inte kan uppbåda tillräckligt köpintresse för att ta kursen tillbaka till den positiva sidan av 55dagars medelvärdesbandet så kvarstår risken för en djupare rekyl. En teknisk utblick är naturligtvis osäkrare så här när vi har gått in i rapportsäsongen men allt annat lika så ska kursen ned en bit till. För att börja räkna hem en färdig korrektion så behöver vi stänga över 55dagars bandet.

Konklusion: Oroväckande att vi inte kommer tillbaka upp över 55d mv-bandet.

OBSERVATIONER

+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Trenden är fortsatt positiv, 55d mv bandet har en positiv lutning.
+ Priset har passerat 78,6 % korrektionspunkt av 2015/2016 nedgången vilket tenderar att leda till nya toppar.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
– Stigande räntor.
– Månadsvändningssignal per sista juni.
– 55d mv band brutet och priset kvarstår i/under detta.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck) bröts i och med nedgången in juni.
– Volatilitetsindex a’ la VIX & V2Xpå väldigt låga nivåer.
– Vecko och månadsgraferna är överköpta. På veckobasis har vi inte varit så här överköpta sedan inför toppen 2015.
– Fortsatt negativ divergens.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version