Nyheter

Så utvecklas råvarorna år 2018

Published

on

Förväntningar enligt ETF Securities Outlook 2018:

  • Guldpriset förblir i stort sett oförändrat under 2018
  • Uppgången i Palladium avtar medan platina och silver stiger
  • Ökad efterfrågan av litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller

Disruptiva förändringar i samhället såsom självkörande bilar och automatiseringsteknik kommer troligtvis att öka efterfrågan av litium och kobolt, medan övriga råvaror kan ha en mindre imponerande utveckling under 2018, enligt ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av Exchange Traded Products (ETPs).

Guldpriset förväntas i stort sett förbli oförändrat under 2018, enligt ETF Securities årliga outlook, och USA / OPEC-problematiken kommer begränsa utsikterna för oljan. Däremot är förväntningarna höga gällande råvaror som påverkas av den globala förändringen med ökad automatisering och självkörande bilar.

James Butterfill, ETF Securities analyschef : ”Råvaror tenderar att följa strukturella förändringar inom teknik och tillväxt: jordbruket utgjorde huvuddelen av råvarumarknaden under 1700-talet, stål och kol under den efterföljande industrirevolutionen, och olja och petroleum har dominerat under det senaste århundradet. Vi står nu vid ett vägskäl för en ny generation av råvaror som drivs av tekniken för teman som energieffektivitet, automatisering och klimatförändringar, vilket sannolikt kommer att vara centralt för efterfrågan.”

De berörda råvarorna omfattar litium och kobolt, som båda är nödvändiga för batteriproduktion. Kobolt och litium har redan uppvisat stigande priser under 2017.

ETF Securities menar i sin outlook att efterfrågan på metall kan komma att stiga som en förbisedd följd från ökad användning av automatiserade fordon. Koppar, silver och guld används i mängder av elektriska komponenter och i övrig elektronik för dessa fordon. Då framtida fordonsflottor blir mer tekniskt beroende och självgående kan det även innebära en motsvarande ökning av komponenter i tillhörande system.

ETF Securities förväntar sig också att revolutionen inom automatisering ska driva ökad efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller som yttrium och praseodymium, som har blivit viktiga inom modern teknik.

James Butterfill fortsätter: ”Det som kanske är mest intressant i denna nya generation av råvaror är även det minst kända, sällsynta jordartsmetaller. Trots att de flesta ej känner till dessa, har denna grupp blivit viktig för att skapa modern teknik inom många branscher, däribland medicin, försvar, transport och energiproduktion samt till viktiga beståndsdelar av våra dagliga liv såsom elektronik och mobila enheter. Med en växande global medelklass i kombination med stigande automatisering kommer en rad material som du skulle ha svårt att uttala, som yttrium och praseodymium, fortsätta att befästa sin centrala roll i vår moderna levnadsstandard.”

Utsikter för ädelmetaller

ETF Securities förväntar sig ingen större förändring av guldpriset under det kommande året då stigande guldpriser är beroende av oförutsebara politiska händelser som driver riskminimering, vilket historiskt skapat ökad efterfrågan för guld, samt antalet räntehöjningar från Fed, då stigande räntor är förknippade med ett svagare guldpris.

Nitesh Shah, Råvarustrateg , säger: ”Högre nominella räntor, en brantare avkastningskurva och en starkare dollar kommer sannolikt att vara hinder för en betydande uppgång av guldpriset. Vi förväntar oss att Fed kommer fortsätta att strama åt penningpolitiken, men vi tror att riskerna för guldpriset är begränsade eftersom reala räntor kommer att förbli låga då inflationen ökar i USA. Totalt sett ser vi inte några större förändringar i guldpriset under det kommande året.”

ETF Securities anser däremot att silver är undervärderat och troligtvis kommer att stiga i värde med stöd av industriell efterfrågan från solpaneler och fordonstillverkare.

Palladium var den råvara som uppvisade starkast utveckling under 2017 med en ökning motsvarande 43%*, och därmed överträffade utvecklingen av platina för första gången på 16 år. Men ETF Securities förväntar sig inte att palladiums uppgång kommer att fortsätta under 2018, på samma sätt kommer inte platinans rabatt mot guld på nuvarande nivån 28%* kunna upprätthållas, då konsumenter av smycken kan komma att byta till den relativt billiga platinan.

ETF Securities tror även att oljan kommer att visa en beskedlig utveckling eftersom US / OPEC-problematiken kommer att förhindra betydande neddragningar av utbudet och det nuvarande överutbudet kommer därmed bibehållas.

Nitesh Shah, Råvarustrateg: ”OPECs strategi att försöka tvinga bort USAs produktion har misslyckats. 2018 förväntas den amerikanska produktionen nå rekordnivåer och överträffa den topp på cykeln som uppnåddes före priskriget 2014 samt överstiga nivån på 10 miljoner fat som senast uppnåddes 1970. Det finns ingen indikation på att nedgången i terminer kommer att stoppa expansionen av den amerikanska produktionen och OPECs överenskommelser kommer att fortsätta att misslyckas.”

Ser vi till valutor är ETF Securities förväntan att svaga globala avkastningskurvor kan bana väg för en uppgång i dollarn då amerikanska Fed kan öka takten på åtstramningen av den expansiva penningpolitiken.

Europeiska centralbankens (ECBs) försiktigt tilltagna inflationsutsikter kommer fortsätta sätta press på euron. Vi förväntar oss att Sterling kommer att förbli inom ett visst intervall på kort sikt, men med potential att stiga om osäkerheten kring Brexit-förhandlingarna minskar.

* All data från ETF Securities Outlook, per 20 november, 2017

1 Comment

  1. Bassem HATIRA

    6 januari, 2019 at 17:30

    Mycket bra analys tack

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version