Nyheter

Riksbanken saknar linje för guldreserven

Publicerat

den

Under det senaste året har guldpriset stigit brant och noteras nu till kurser över 1.700 USD per troy ounce. I dag har den svenska riksbanken ett innehav om 125,7 ton guld, efter det att banken 2004 sålde av 60 ton guld. Trots den stora mängden guld saknar Riksbanken en officiell linje för hur de ska agera med sitt guldinnehav i framtiden.

Det guld som såldes har sålts inom ramen för det guldavtal, Central Bank Gold Agreement (CBGA), som Riksbanken deltar i tillsammans med ytterligare europeiska centralbanker. Avtalet som undertecknades 2004 löpte ut i september 2009 då det förnyades för ytterligare fem år under vilka de olika centralbankerna förband sig att inte sälja mer 2.500 ton guld under perioden. Den svenska kvoten var just 60 ton vilket alltså utnyttjades. Vad banken fick för detta guld är inte officiellt. Övriga centralbanker sålde emellertid betydligt mindre, endast 2.000 av 2.500 ton såldes.

Det nya femårsavtalet som löper från 2009 begränsar försäljningarna för de deltagande centralbankerna till 2.000 ton, alltså 400 ton per år.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version