Nyheter

Priset på skogsmark faller i Sverige

Published

on

Priset på skogsmark i Sverige har stigit under 15 år, men under 2012 bröts trenden och nedgången har fortsatt under första halvåret i år. Nu tror Axel Af Petersens, Segmentschef Skog på LRF Konsult, att priserna kommer att plana ut.

Prisnedgången skiljer sig åt i olika delar av landet. I glesbyggden har priset på timmer en större påverkan för priset på skogsmark. För skogsmark som ligger närmare tätbefolkade områden betyder priset på timmer mindre, där har det ökade intresset från kapitalstarka personer att köpa skogsmark en större effekt.

Det ska dock sägas att vi inte pratar om några enorma prisnedgångar, det handlar om två till åtta procent. Priset på skogsmark är exempelvis 70-90 % lägre i Lettland jämfört med Sverige.

Skogspriserna faller

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version