Nyheter

Ökat intresse för handel med Black Sea Wheat

Published

on

Den öppna balansen för Black Sea Wheat-terminer stiger, något som tyder på ett ökat intresse för handel med Black Sea Wheat. Fler och fler marknadsaktörer använder sig av kontrakten för att effektivt hantera prisrisken, något som bland annat beror på att områdets väderutsikter skapar en större osäkerhet.

Källa: CME Group

Nederbörden har ökat i centrala Ukraina under den senaste veckan, vilket har bidragit till att öka fuktigheten något för vintervetet. I de nordöstra och sydligaste delarna av Ukraina, den västra delen av västra Volga-dalen, och centrala och södra Ryssland, råder emellertid torka. Temperaturerna har också varit ganska varma i dessa områden, vilket accelererar torkan.

Det finns förväntningar om fortsatt nederbörd i centrala Ukraina resten av veckan, och i södra Ryssland under helgen. Mer betydande nederbörd förväntas över norra centrala Ryssland nästa vecka. Dessa regn kommer att bidra till att förbättra fuktigheten för vintervetet. Nederbörden förväntas emellertid inte åtgärda fuktunderskott i norra och västra Ukraina, södra Volga-dalen och nordvästra Ryssland där stressen hos jordbrukarna kommer att fortsätta.

Effektiv riskhantering på Svarta havsmarknaden

CME Group erbjuder kontantavvecklade termins- och optionskontrakt på Black Sea Wheat och Black Sea Corn. De utgör komplement till övriga majs- och vetekontrakt som handlas på CME Groups råvarubörser. Bland övriga kontrakt kan nämnas Soft Red Winter (SRW), Hard Red Winter (HRW) Vete, EU-Vete och Australian Wheat FOB (Platts). Dessa produkter representerar några av världens viktigaste marknader för vete och majs.

Black Sea Wheat FOB (Platts) och Black Sea Corn FOB (Platts) termins- och optionsavtal följer kontantmarknaden. Dessa kontrakt gör det möjligt för företag att hantera prisexponering för vete och majsmarknader kring Svarta havet. Black Sea Wheat FOB (Platts) -kontraktet baseras på Platts Russian Wheat 12,5 % Fob Black Sea Deep Water dagliga prisbedömning. Black Sea Corn FOB (Platts) -kontraktet är baserat på Platts Ukrainian Corn Fob Black Sea dagliga prisbedömning.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version