Analys

Modity om energimarknaden vecka 13 2012

Published

on

Spotpriserna i systemområdet har legat mellan €28-29/MWh. Begränsade möjligheter till import för Finland har dragit upp det finska elpriset och gjort att Stockholms- och Malmöområdet under flera dagar legat lägre än Nordpools systempris. De sista dagarna i mars ser ut att bli milda och mycket blåsiga vilket talar för ett lågt spotpris. Den största risken framöver ligger i hur snabb och kraftig snösmältningen kommer bli. Trots några kyligare dagar i början av april ser våren ut att bli relativt mild vilket skulle leda till långsammare snösmältning och därmed mindre spill. Detta är troligen positivt för kvartal 3 då hydrosituationen inför sensommaren/hösten ser bättre ut. Vi håller fast vid en ökad risk för prisskillnader mellan elområdena under våren då snösmältning pressar systempriset medan de södra områdena blir känsliga för överföringsstörningar. Tysklands höga solkraftspotential kan dock hjälpa till att hålla maxpriset för Danmark och södra Sverige ned. Även årskontrakten har fallit något på svag CO2 och tyska elpriser och det finns en nedsida här då bränslepriserna fundamentalt sett är för höga.

[box]Denna energimarknadskommentar publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.[/box]

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version