Nyheter

Kostnaderna för kopparsmältning når sin högsta nivå på sex år

Published

on

Dynamiken på kopparmarknaden har varit i fokus under de senaste veckorna. Medan producenter och analytiker förväntar sig att marknaden ska ha överskott under de kommande tre åren, finns det tecken på att kopparsmältverken kan behöva kämpa för att hålla jämna steg med den förväntade tillväxten i gruvproduktionen.

Detta återspeglas i behandlings- och raffineringsavgiften på 88 USD per ton 2023 som överenskommits mellan Freeport-McMoRan och de kinesiska smältverken under Asia Copper Week, en ökning med 35 procent jämfört med 2022 års nivå. Nuvarande förväntningar är att tre stora nya smältverk utanför Kina kommer att sätta igång 2024 i DRC, Indien och Indonesien.

Trots stora nya gruvprojekt som kommer igång antydda chefen för Chiles statliga kopparbaolag Coldelco på Asia Copper Week-konferensen att kopparmarknaden kan ha ett underskott på så mycket som åtta miljoner ton år 2032, där klyftan mellan utbud och efterfrågan börjar växa fram 2026. 

För att leverera 31 miljoner ton koppar 2032 skulle det krävas åtta nya gruvor lika stora som Escondida. Det är svårt att se detta hända med tanke på tiden att godkänna och utveckla greenfield-projekt.

Kopparpris på LME

LOCADY = London Metal Exchange Cash Official Price Copper

Metallpriser

Populära

Exit mobile version