Nyheter

Den nya tidens kaffedrickande har en negativ påverkan på miljön

Publicerat

den

Försäljningen av kaffepods populariserades först i USA, där de är kända som K-cups. Sedan 2011 har försäljningen mer än tredubblats och mer än 13 procent av de amerikanska kaffedrickarna drack minst en kopp kaffe per dag som bryggts i en kaffepodsbryggare enligt data från National Coffee Association. Samma undersökning visar att försäljningen av K-cups står för mer än en fjärdedel av den nordamerikanska marknaden för malet kaffe.

Enkoppsmaskiner för kaffe dyker upp överallt, både på arbetsplatser och i hemmen. I USA har försäljningen av pod-maskiner ökat med mer än 600 procent under de senaste sex åren, från 1,8 miljoner enheter 2008 till 11,6 miljoner enheter 2013 enligt analysföretaget Euromonitor.

Försäljningen av traditionella kaffebryggare har under samma period varit relativt oförändrad.

Detta är knappast något som är specifikt för USA, faktum är att de är vanligare förekommande i Europa. Under 2013 överträffade försäljningen av pod-maskiner i Västeuropa den för traditionella kaffebryggare för första gången någonsin.

K-cups utvecklades av Keurig, ett företag som redan 2006 köptes av Green Mountain och som nu redovisar betydande vinster som en följd av försäljningen av både kaffepoddar och bryggare anpassade för dessa. Konkurrenten Nestlé tros ha en marginal på mer än 30 procent på sin motsvarighet, Nespresso. I dag är dessa maskiner så vanliga att de till och med finns på mer än 700 av de restauranger som har stjärnor i Michelinguiden.

Kaffepoddarnas popularitet har emellertid en negativ påverkan på miljön. Endast fem procent av de kaffepoddar som Green Mountain säljer i dag är återvinningsbara, de övriga 95 procenten är producerade av en icke återvinningsbart kompositplast. Företaget är väl medvetet om sina brister, och har lovat att göra alla sina kaffepoddar återvinningsbara senast år 2020.

Redan under 2011 hade enbart de kaffepoddar som hade producerats av Keurig/Green Mountain räckt till att korsa jorden sex gånger, och under 2013 ökade siffran till tio gånger.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version