Nyheter

Japan ska bli först med börshandlade LNG-terminer

Publicerat

den

Japan är världens största importör av LNG, dvs naturgas som har kylts ner till flytande form, så att den kan transporteras med fartyg. Landets import var redan stor tidigare, men efter kärnkraftsolyckan, varefter nästan alla landets kärnkraftverk stängdes ner så blev landets behov av LNG enormt.

Nu satsar Japan på att bli först i världen med att att notera LNG-terminer. Målet är att handeln med LNG-terminer ska komma igång inom två år på Tocom-börsen, Tokyo Commmodity Exchange.

Terminerna ska inte ha någon fysisk leverans, utan det är terminer med kontantavräkning, så kallad cash settlement. Priset ska vara i amerikanska dollar och avräkningen ska ske mot ett index baserat på spotpriser för leverans av LNG till Japan per fartyg.

Exchange of futures for physicals

Även om terminskontrakten på LNG i Japan inte ska ha fysisk leverans så finns möjligheten att använda dem för fysisk leverans via EFP-avtal.

Exchange of Futures for Physicals (EFP) är en transaktion som förhandlas fram privat mellan två parter, där ett börshandlat terminskontrakt på en fysisk vara byts mot den faktiska fysiska varan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära

Exit mobile version