Nyheter

Indiens största elproducent planerar massiv satsning på kärnkraft för att ersätta kol

Published

on

NTPC är Indiens största elproducent och Indien är ett land som får majoriteten av sin elektricitet från kol. Nu har det statliga företaget inlett en massiv satsning på kärnkraft och planerar att installera 20-30 gigawatt till 2040. Det kan jämföras med att landet idag har 6,8 gigawatt kärnkraft, eller att NTPC idag producerar 70 gigawatt där 80 % kommer från kol.

NTPC satsar på små SMR-reaktorer

Indien har alltid haft relativt små kärnkraftsreaktorer, landets 22 aktiva reaktorer producerar i genomsnitt 0,3 gigawatt, dvs deras traditionella reaktorer producerar lika mycket som övre gränsen för en kommande SMR-reaktor.

NTPC tänker fortsätta på spåret med små reaktorer och siktar på SMR-reaktorer i storleksordningen 100-300 MW. Dvs det kommer att bli hundratals SMR-reaktorer fram till 2040 om planen fullföljs.

De första SMR-reaktorerna av en viss typ kostar mer att bygga. Men hela konceptet med SMR-reaktorer är att delarna serieproduceras i fabrik. När väl en modell är utvecklad, godkänd och produktionen trimmats in så går kostnaden ner. Det gäller delvis även konventionell kärnkraft, det är dyrt och krångligt att bygga en, men kostnaden och tiden det tar att bygga fler minskar eftersom kunskap byggs upp. Men till skillnad från en konventionell reaktor som byggs på plats så byggs SMR på fabrik och de färdiga delarna levereras för montering på platsen.

Populära

Exit mobile version