Nyheter

Hur påverkar dollarkursen kaffepriset?

Publicerat

den

Att vara en hårt arbetande och effektiv kaffeodlare räcker inte dag om du vill lyckas. Du behöver bo i ett land vars valuta inte är kopplad till den amerikanska dollarn. Vad handlar det om? Hur påverkar en stark dollar kaffetillverkarna? Det visar sig att kaffebönder i Vietnam där valutan är kopplad till den amerikanska dollarn skadas. Kaffeodlare i Brasilien vars valuta inte är bundna till den amerikanska dollarn klarar sig bra.

Detta kan ha en långsiktig inverkan på den globala kaffeproduktionen och uppmuntra brasilianska jordbrukare att odla mer kaffe även när det pressar de vietnamesiska kaffeodlarnar att byta till andra grödor.

Under det senaste året har priset på robusta, mätt i dollar, sjunkit mer än 29 procent. Den vietnamesiska valutan, dongen, är peggad till dollarn. Det gör att priset på robustakaffe mätt i dong i Vietnam nästan matchat priset i USD. Robustapriset i dong har fallit med 27 procent, det har uppmuntrat till lagring istället för försäljning av kaffe.

Colombia måste adderas på Brasiliens sida av ekvationen eftersom den colombianska peson inte är kopplad till den amerikanska dollarn. COP, som den colombianska peson heter på valutamarknaden, har fallit med 60 procent mot dollarn sedan 2014.

Det ger incitament för de två största Arabica-kaffeproducenterna att öka produktionen, som i slutändan kommer att sänka Arabica-priserna, i US-dollar-kopplade valutor. Den största robusta-kaffeproducenten före Brasilien är Vietnam där odlare slutar med kaffe på grund av deras växelkursdilemma.

Var passar ekologiskt kaffe in i denna ekvation?

Ekologiskt kaffe betingar vanligtvis ett premiumpris förutsatt att odlaren kan ansluta sig till köpare av ekologiskt kaffe genom mellanhänder och rostare. Premien som ekologiskt kaffe betingar är ett stort incitament i Brasilien där den svaga brasilianska valutan gör kaffe mer lönsamt eftersom det säljs internationellt i dollar.

Även om Vietnam inte är någon stor producent av Arabica-kaffe eller en ekologisk kaffeproducent kommer det att produceras mindre sådant ju starkare dollarn är. Detta eftersom landets valuta är bunden till den dyra amerikanska dollarn vilket gör att kaffe växer till en icke lönsam verksamhet. Kaffeodlare som har överlevt kaffebladsrost måste nu kämpa med prisfluktuationer som inte är baserade på utbud och efterfrågan utan på en allt för dyra amerikansk dollar.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version