Nyheter

Hur högt kan guldpriset gå?

Publicerat

den

Guldpriset har ökat markant under 2023 till den högsta nivån på nio månader. Vilka är de viktigaste drivkrafterna bakom den ökande aptiten på den ädla metallen?

Vilka är de viktigaste drivkrafterna för guldpriset? 

Traditionellt ses guld som en inflationstillflyktsort. När värdet på den amerikanska dollarn faller, köper investerare den ädla metallen för att bevara värdet på sina pengar.

Just den här gången stärks den ökande aptiten på guld inte bara av de privata eller institutionella investerarna, utan också av de globala centralbankerna.

Enligt World Gold Council hade de globala centralbankerna under de tre första kvartalen 2022 köpt över 670 ton guld, en takt som aldrig skådats sedan 1967. Bland alla de stora centralbankerna är Kina och Turkiet de största köparna.

Efter att ha varit tyst i tre år fortsatte People’s Bank of China (PBoC) att öka sitt månadsinköp av guld från och med fjärde kvartalet och har hittills lagrat 2 011 ton glänsande metall.

Varför lagrar centralbanker gul metall?

Den globala inflationskrisen och den förväntade volatiliteten för dollarn är den främsta anledningen till att se centralbanker bli förälskade i ädelmetallen istället för dollar.

Liksom i historien härrör kärleken till guld från dess unika styrka som är relativt stabil tack vare dess oberoende från varje enskild ekonomi, särskilt i tider av hög inflation och volatilitet.

Populära

Exit mobile version