Nyheter

Guldet flödar till Asien när priset faller

Published

on

Sedan april i år har det fysiska guldet flödat från västvärlden till Asien. Flödet är så pass kraftigt att logistiska utmaningar med att flytta guldet har gjort att det premium köparna betalar i Asien är ovanligt högt.

Nettoflöden av guld i ton sedan april

En orsak som återkommande lyfts fram varför innehavare i västvärlden säljer är att räntorna har börjat stiga kraftigt under året, vilket gör guld till ett mindre attraktivt innehav då det inte ger någon ränta eller utdelning.

Det lyfts även fram att guldpriset under året har fallit kraftigt, vilket gör att det nu är relativt sett billigare. Men den förklaringen är konstig. Guldpriset i amerikanska dollar har fallit, men samtidigt har den amerikanska dollarn gått upp kraftigt i pris mot nästan alla andra valutor i världen. Så ur köparnas synvinkel har priset snarare gått upp än ner.

Det land vi verkligen saknar i statistiken är Ryssland. Tidigare i år ändrade Ryssland en lag som gör att det inte längre krävs en formell process för att sälja guld ur landets guldreserv, utan nu kan Putin personligen ta ett sådant beslut. Ungefär samtidigt som det beslutet togs började Ryssland flytta guld till Schweiz där det är enkelt att smälta om tackor och handla med guld.

Populära

Exit mobile version