Nyheter

Grängesberg Exploration noterar stort intresse för Dannemoras höganrikade järnmalm – utser finansiella rådgivare

Publicerat

den

Grängesberg Exploration (GRANGEX) har utsett Swedbank och SpareBank 1 Markets till finansiella rådgivare för projektfinansieringen inför återstarten av Dannemoragruvan och uppbyggnaden av det cirkulära apatitprojektet i Grängesberg.

Med produktion i gång redan 2025 kommer GRANGEX, utifrån satt plan, att genom Dannemora bli den första helt gröna producenten av höganrikat magnetitkoncentrat anpassad till de kvalitetskrav som ställs på insatsvaror för produktion av järnsvamp, en central komponent i bland annat tillverkning av grönt stål. Koncentratet från Dannemora kommer vidare ha den lägsta koldioxidintensiteten i branschen med ett 10% cirkulärt inslag.

De finansiella rådgivarna kommer arbeta med att strukturera och implementera en gynnsam och hållbar finansieringsstruktur för GRANGEX. Arbetet kommer ske i två faser, och löper fram till Dannemoragruvans produktionsstart. Man kommer titta på såväl kapitalmarknadsfinansieringslösningar som olika projektfinansieringsupplägg där dialog redan är i gång med flera välrenommerade, globala strategiska och finansiella investerare.

”Vi har under 2022 gjort viktiga framsteg i arbetet mot en återstart av Dannemoragruvan, med målbilden att bli den grönaste magnetitproducenten i världen. Året kröntes med publiceringen av den slutgiltiga feasibility-studien i december, vilket innebar slutet på utredningsfasen och starten av anläggningsfasen. Samtidigt pågår processen vid Mark- och miljödomstolen avseende tillstånd för återupptagandet av gruvverksamheten i Dannemora. Att till detta lägga tillsättandet av SpareBank 1 Markets och Swedbank som finansiella rådgivare stärker förutsättningar för en snabb och framgångsrik återstart av Dannemora ytterligare. Vi noterar samtidigt ett stadigt ökande marknadsintresse för Dannemoras kvalitetskoncentrat och för redan samtal med ett antal möjliga strategiska parters i anslutning till den strukturerade finansieringsprocessen, säger Christer Lindqvist, VD och koncernchef för GRANGEX.

Populära

Exit mobile version