Guider

Futures, forwards och terminer – vad är vad?

Publicerat

den

Vad är skillnaden mellan futures, forwards och terminer är en fråga som flera av våra läsare ställt till oss. Vi använder oss ibland av begreppen futures och terminer om vart annat i våra artiklar varför det kan vara på sin plats med en förklaring av dessa instrument.

Generellt sett går det att förenkla det hela genom denna förklaring, future och forward, översätts båda till svenska med ordet termin. Engelskan har alltså två olika begrepp där svenskan endast har ett. I praktiken används emellertid de engelska termerna i dagligt tal i den svenska finansbranschen. Skillnaden mellan en future och en forward består i hur avräkningen sker, det vill säga när terminsinnehavaren får betalt eller betalar – beroende på om terminspositionen gett vinst eller förlust. En future skiljer sig från en forward genom att daglig avräkning sker för en future.

Det finns emellertid litet mer att hålla reda på, vilket vi har beskrivit nedan.

Futures

Futures är rätten – och skyldigheten – att köpa en viss tillgång, till exempel en råvara, statsobligationer, en aktie eller valuta till ett pris i framtiden. Handeln sker med standardiserade villkor, ofta på en börs eller marknadsplats, men i vissa fall också genom auktionsförfaranden, vilket är något som vi kommer att återkomma till i en senare artikel.

Ett terminsavtal är ett finansiellt instrument, och inte ett värdepapper. Terminen avser ett framtida köp (eller en försäljning, för utan en sådan kan inget köp komma att äga rum), där såväl priset, tidpunkten och det antal som affären avser bestäms i samband med att affären ingås. På slutdagen finns två olika alternativa utfall, endera tar köparen emot leveransen av säljaren och betalar det överenskomna priset, eller så sker en kontantavräkning där det överenskomna priset jämförs med spotpriset eller marknadspriset. Såväl köpare som säljare kan också välja att stänga sin position genom att ta den motsatta positionen i marknaden.

Terminen medför säkerhetskrav för både köpare och säljare för att marknadens aktörer inte skall behöva vara oroliga för att motparten, som ofta är okänd för dem, verkligen kan slutföra sin del av affären. Fördelen med en termin är att köparen med ett relativt litet säkerhetsbelopp kontrollerar en betydligt större mängd av den underliggande varan, det finns således en hävstång i detta derivatinstrument. Nackdelen är att det slår hårt om marknadstron var felaktig.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Generellt sett brukar det som i Sverige kallas för terminer vara av futureskaraktär.

Forwards

Forwards är egentligen en sorts skräddarsydda terminskontrakt, som ofta anpassas för att passa behoven hos både köparen och säljaren. I och med att dessa är skräddarsydda, både vad gäller volym, kvalité och leveransdatum, är det ofta svårt att ta sig ur ett sådant avtal i förtid. Det finns egentligen bara två möjligheter för detta, endera genom att betala motparten en avgift för detta, eller att hitta en annan part med samma behov som en själv som är villig att överta de egna åtagandena. I detta fall upprättas ett forwardkontrakt som är spegelvänt till det som ingicks initialt.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version