Nyheter

Afghanistan börjar producera och exportera olja

Published

on

Afghanistan producerar idag ingen olja. Men om allt går som det ska så kommer landet inom den närmaste månaden att både börja producera och exportera olja. Det är Kinas största oljebolag China National Petroleum Corporation som är redo att börja producera olja i landets norra region, på Amu-Darya-fältet.

Produktionen kommer inledningsvis att vara 5000 fat olja per dag, för att öka till 25.000 fat till slutet av året och öka till 40.000 fat per dag under 2014.

Källorna är redo för produktion, det som återstår är att avsluta förhandlingarna med ett grannland i norr om export av olja via tankbil. Förhandlingar som Afghanistans gruvminister Wahidullah Shahrani beräknar ska vara i mål inom 2-3 veckor. Vilket land exporten ska ske via har inte kommunicerats, men det är antingen Turkmenistan, Uzbekistan eller Tajikistan.

Afghanistan har idag inget oljeraffinaderi varför olja alltså måste exporteras. Men inom 2-3 år beräknas ett vara färdigbyggt som kan hantera 44.000 fat per dag. Vilket dock kräver investeringar på 600 miljoner USD.

Produktionen vid Amu-Darya-fältet kan följas av produktion vid det närliggande Afghan-Tajik-fältet, där ett konsortium bestående av Dragon Oil PLC (DRS.DB), Kuwait Energy och Turkiye Petrolleri AO kan ha en licens klar i maj.

En enorm potential i Afghanistan

Det mesta tyder på att Afghanistan har enorma råvarutillgångar i marken. Någon ordentlig produktion har dock aldrig kommit igång på grund av landets instabilitet. Gruvor kräver stora investeringar som måste räknas hem under årtionden av produktion, vilket är svårt i ett så instabilt område. Fokus har i stället legat på att producera och exportera opium och cannabis, där en investering är återbetald med ordentlig vinst på ett år.

Kina har dock visat sig villigt att ta större risker och investerar i att starta upp gruvor. Det kommer knappast att bli någon enkel resa. Men vill man vara förhoppningsfull så kan det vara början på en positiv spiral, i stället för den eviga spiral av krig, fattigdom och drogproduktion.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version