Vi reviderar ned vår oljeprisprognos för helåret 2017

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenSedan OPEC slöt avtal i november om att sänka oljeproduktionen har marknaden fokuserat på om OPEC ska lyckas genomföra sänkningarna. Två månader in i avtalsperioden står det klart att OPEC har implementerat enligt vår tro men produktionen av skifferolja i USA växer fortare än vårt mest optimistiska scenario. Skifferoljan står nu åter på säker mark med ny finansiering, lägre produktionskostnad och nya prissäkringar.

Med en prouktionstillväxt lika stark på dagens 50 USD/fat som under 2010-2014 då oljan handlades omkring 110 USD/fat kommer produktion av skifferolja att kompensera för OPEC:s sänkta oljeproduktion på mindre än 12 månader. OPEC kan möjligen förlänga avtalet i maj men sedan kommer situationen bli ohållbar och jakten på marknadsandelar kommer åter pressa oljepriset.

Saudiarabiens marknadsnotering av statliga oljebolaget Aramco har vi använt som ett argument för att Saudierna ska borga för att OPEC:s produktionssänkning verkligen genomförs och förlängs efter nästa OPEC-möte den 25 maj. Det står nu emellertid allt mer klart att Saudierna inte kommer kunna hålla tillbaka marknadsbalansen under så snabbt växande produktion i USA. Vi ser också en risk i att övriga OPEC-medlemmar ser att Saudierna har försäljningen av Aramco som högre mål och passar på att låta Saudiarabien bära en extra stor del av produktionssänkningen.

Utmaningarna hopar sig för OPEC:s möjligheter att förlänga avtalet, men även utan en förlängning växer USA:s produktion så snabbt att marknaden åter står inför ett växande överskott av olja, vilket dämpar oljepriset.

Vi reviderar vårt oljepris för helåret från 60 USD/fat – som vi antog efter OPEC mötet i november – till 40 USD/fat.

Produktion av skifferolja ökar snabbt

Analys av:
Martin Jansson
Råvarustrateg, Handelsbanken

Handelsbankens råvarukommentar är producerad av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad ”SHB”), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står SHB under tillsyn av Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen. Alla analysrapporter bygger på information från handels- och statistiktjänster och annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv verifierat informationen och kan inte garantera att informationen är sann, korrekt eller fullständig. I den mån lagen tillåter tar varken SHB, styrelseledamöter, tjänstemän eller medarbetare, eller någon annan person, ansvar för någon som helst förlust, oavsett om den uppstår till följd av användning av en analysrapport eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i anslutning till något i denna.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top