handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Trender inom skogssektorn

Vi bedömer att efterfrågeutsikterna för skogsindustrin är goda just nu och räknar med en positiv prisutveckling, vilket vi tror mer än väl kompenserar för högre kostnader…