Prissäkring som funkar

Följande artikel är ett sammandrag av den andra av de två presentationer som Torbjörn Iwarsson, chef för SEBs råvaruhandel, höll på Borgeby Fältdagar. I denna…

Nya terminer för lantbruk

Följande artikel är ett sammandrag av en av de två presentationer som Torbjörn Iwarsson, chef för SEBs råvaruhandel, höll på Borgeby Fältdagar. I denna presentation…

torbjorn-iwarson-seb-banken.png

Torbjörn Iwarson om råvaror just nu

Avanza höll den 12 mars sitt Forum 2012-event och Torbjörn Iwarson på SEB deltog via video-länk. Han ger bland annat sin syn på guld och jordbruksprodukter. För dig som är…