opec-organisation-olja.jpg

OPEC på 2 minuter

Opec står för Organization of Petroleum Exporting Countries och är en internationell organisation för länder med stor oljeexport. Syftet med organisationen är att påverka…

olja-fat-staplat.jpg

Förväntningar inför OPEC-mötet

Imorgon onsdag håller OPEC sitt möte om att kontrollera hur mycket olja som produceras, något som påverkar oljepriset. Martin Jansson, råvarustrateg Handelsbanken, svarar i…

oljepris-utveckling-grafik-efn.png

Därför blir det inget oljeavtal

Oljepriset har de senaste månaderna fluktuerat en hel del. Delvis drivet av osäkerhet kring den globala konjunkturen, men framför allt beroende på ett smatterband av…

olja-ticker.jpg

Resultatlöst oljemöte i Doha

Under helgen möttes representanter för länder som tillsammans står för 60 procent av världens oljeproduktion i Doha för att försöka nå en överenskommelse om att frysa…