handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Harvey rör om råvarumarknaden

Med stor förödelse kryper orkanen Harvey upp långs Texaskusten och effekterna på råvarumarknaden har varit stora. Normalt träffar orkansäsongen oljeplattformarna i golfen…

handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Trading Case – Long Guld

Handelsbankens syn: Guldpriset har stigit i takt med ökad politisk osäkerhet efter valet i USA förra året. Den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntehöjningar har…

handelsbanken-analys-ravarubrevet.png

Oljepriset ned efter Opecbesked

Som väntat kom Opec överens med elva ickemedlemmar om att förlänga avtalet om en produktionsminskning med nio månader vid det halvårsvisa mötet i Wien förra veckan. Oljan…