SHB Veckans jordbrukskommentar 7 november 2014

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Sådden av höstvete i USA har nu kommit ikapp normal takt och är snart helt avklarad. Australien har generellt sett nu ganska torrt väder med normal temperatur – vilket gynnar pågående sådd. Ryssland är fortfarande ganska torrt och kallt och oro finns för höstsådda grödor och utvintringsrisk – inte mycket skyddande snötäcke finns. Prognoser om rysk veteskörd 2015 varierar en hel del, potentialen är inte på topp men än är det väl tidigt på säsongen – även vid samma tid förra året var det ryska höstvetet i dåligt skick varpå en gynnsam vinter och vår skapade goda förutsättningar för en hög skörd.

Ryska rubeln fortsätter att försvagas och USD/RUB handlas i skrivande stund strax under 48 – upp över 40 procent sedan mitten av juli månad. Detta gynnar ryska inhemska priser och trenden skapar ovilja bland ryska producenter att sälja för tillfället men bör också stärka viljan att öka arealer för 2015 års skörd.

Oron för ryskt höstsått vete bör tas på allvar och följas men den är också en av anledningarna till varför vetepriserna redan stigit en hel del under de senaste veckorna. I övrigt finns inga större oroligheter vad gäller vete och utan nya väderproblem har vi svårt att se varför vetepriserna ska gå uppåt. Terminer december 15 MATIF kan nu säljas för omkring EUR 183 (SEK 1.685) per ton.

Raps

Rapspriserna i Paris noteras ned sedan förra veckan, delvis påverkat av fortsatt fallande priser på råolja. Kommande skörd kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 341 (SEK 3.140) per ton. Som vi tidigare berättat kommer Euronext införa terminskontrakt för rapsmjöl och rapsolja 13:e november i år. Rapsmjöl kommer att handlas i poster om 30 ton och rapsolja kommer handlas i poster om 20 ton.

Majs

Även majspriserna i Chicago har fallit tillbaka under den gånga veckan, påverkat av bättre skördeväder för den annars relativt sena amerikanska skörden, låga amerikanska exportsiffror samt fortsatt fallande oljepris. Starkare amerikansk dollar har även det påverkat priset negativt då effekten blir dyrare majs för utländska köpare. Även Sydamerika har fått bättre väder och ses generellt sett som gynnsamt – vissa delar är fortfarande relativt torra men mer regn väntas. Med bättre väder i USA, med lite kvar av skörden, och i Sydamerika finns det efter den senaste tidens uppgång nog inte så mycket uppsida kvar. Det finns väldigt mycket majs, och foderspannmål överhuvudtaget, att tillgå så nya väderproblem kommer nog krävas för att driva priset vidare uppåt.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor har backat tillbaka under veckan, till stor del som följd av samma skäl som för majsen – starkare amerikansk dollar, fortsatt fallande råoljepris samt bättre väder i både USA och Syd-amerika. Den amerikanska skörden av sojabönor var tidigare något sen men ligger nu i takt med snittet för de senaste fem åren. China National Grain and Oils Information Center, CNOGIC, uppskattar landets import av sojabönor oktober-december till 16,8 miljoner ton – ned 5 procent jämfört med samma period förra året. Sojapriser gick starkt under oktober månad, främst påverkat av brist på sojamjöl som följd av logistikproblem – ett problem som inte kan pågå i all evighet. När detta ordnar upp sig, i kombination med viss oro för Kinas kommande efterfrågan efter nya utbrott av fågelinfluensa, tror vi att priserna kan vända ned ganska snabbt förutsatt inga nya väderproblem i Sydamerika.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top