SHB Veckans Jordbrukskommentar – 19 maj 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har gått upp något under veckan men backar igen idag. En försvagad euro, och även en stärkt rubel, ger visst stöd till europeisk veteexport och således även europeiska vetepriser. I övrigt ser vi få skäl till en uppgång i vetepriset förutom visst stöd från uppgångar i bl.a. råoljan och priser på oljeväxter.

Generellt sett ännu inga större väderproblem att tala om. Det amerikanska vetet upplever ett något kyligt väder men högre temperaturer väntas redan till helgen, dock med lite för mycket regn i vissa områden. Kanada är relativt varmt och har fått lagom med nederbörd. Från Australien rapporteras om goda förhållanden i hela landet och från Ryssland och Ukraina heller inga väderproblem – det ryska företaget Rusagrotrans spår årets ryska veteskörd till 62 miljoner ton, 1 miljon ton lägre än vad USDA prognostiserar men båda dock över förra årets skörd. Europa är lite torrt i vissa av de centrala regionerna samt i Baltikum, dock ännu inga större problem.

Så fortsatt generellt sett väldigt goda förutsättningar för en hög veteskörd i år på norra halvklotet och ett fortsatt överut-bud. Än är skörden inte bärgad och än finns viss risk för bakslag men det blir allt svårare att se en stundande prisupp-gång på vete i år, inte minst för att vi närmar oss ny förväntat stor skörd i rask takt – vi är snart inne i juni månad och redan då startar skörden i bl.a. USA och Ukraina och månaden efter startar alla de stora producenterna i övriga Europa. Vete på termin MATIF december 2016 går nu att sälja för omkring EUR 167 (SEK 1.555) per ton).

Raps

Rapspriserna i Paris handlas på en relativt oförändrad nivå för veckan, efter en längre tid av stabil uppgång. Rapstermin MATIF november 2016 har inte handlats på en högre nivå sedan juli 2015 – en uppgång orsakad delvis av en uppgång i pris för sojan i Chicago och canolan i Kanada. Canolan i Kanada har fått stöd dels av en försvagad kanadensisk dollar men inte minst av att landets officiella siffror pekar på en skörd i år kring 15,4 miljoner ton, en nedjustering från förra månadens prognos om 16,8 miljoner ton. Pris i svenska kronor har också gynnats en hel del av den senaste tidens upp-gång i EUR/SEK. Tidigare problem med torrt väder i bl.a. Ukraina och Baltikum förväntas lindras något framöver med nederbörd i väderprognosen. Vi tror att rapsen kommer stå sig starkt framöver i förhållande till flera övriga grödor även om potentialen för uppgång känns begränsad nu utan nya väderproblem. Raps november 2016 handlas nu kring EUR 372 (SEK 3.470) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago har stigit något under veckan men backar tillbaka idag, delvis som följd av en starkare ameri-kansk dollar. I övrigt ganska få nyheter att rapportera om, vädret i USA:s majsområden är fortsatt gynnsamt och i sön-dags uppgav USDA att 75 procent av sådden var avklarad – i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. I veckan inga nya väderproblem att tala om varför sådden väntas ha avancerat ytterligare i god takt. Likt sojan krävs det nog ett större väderproblem i USA under sommaren för att få majsen att gå upp så mycket mer i pris – vilket det inte finns tecken på än. Kortsiktigt dock något osäkert då resultatet av torrt väder i Brasilien ännu är osäkert och en kamp med sojan om den sista arealen i USA fortfarande pågår.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor har under veckan handlats relativt sidledes utan större nyheter. USA:s sojaområden upplever ett ganska kyligt väder men ett omslag till högre temperaturer väntas redan till helgen. I söndags var, enligt USDA, 36 procent av den amerikanska sojasådden avklarad – något över genomsnittet för de senaste fem åren. Och i gynnsamt väder har sådden avancerat ganska bra även under veckan. Osäkerhet kring den argentinska skörden kvar-står, dels hur tidigare myckna regnande påverkat avkastningen men även kvalitén på bönorna. Förvänta er fortsatt osä-kert läge ett tag till för Argentina och än mer fokus på den amerikanska sojan – för de som hoppas på fortsatt stigande priser sätts nog hoppet främst till en eventuell sommartorka i USA.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top