SEB – Råvarukommentarer, 10 november 2014

Veckans rekommendationer

Råvaror

Råolja – Brent

Råoljepriset sjönk med 3% förra veckan och stängde på 83.39 dollar per fat.

Bortfallet av 290,000 bpd i oljeproduktion i Libyen är positivt för oljepriset, men har antagligen bara varit tillräckligt för att stoppa prisfallet och inte nog för att motivera en rekyl uppåt. El Sharara-fältet stängdes efter att lokala stammar angripit det. Det önskar mer av oljeintäkterna. Myndigheter, om de existerar, säger att produktionen snart ska återtas.

Saudiarabien har sagt till marknaden (och till Venezuela) att de inte kommer att vara någon buffertproducent. Uttalandet löd ”We will not be the swinger and we will say it again at the OPEC meeting on Nov 27”.

OPEC:s långsiktiga prognos innehåller ett lägre estimat på hur mycket OPEC-olja världen kommer att efterfråga i framtiden. OPEC estimerar att behovet för 2017 uppgår till 28.2 mbpd. OPEC:s produktion under oktober i år var 31 mbpd.

Vi tror att oljan kommer att handlas svagt fram till OPEC-mötet i Wien den 27 november. Det finns en liten chans (30% uppskattningsvis) att Iran finner en lösning den 24 november, men förhandlingarna kommer att fortsätta och sannolikheten för en lösning de kommande 1 – 2 åren är nog ganska goda. Det är låg sannolikhet att OPEC-medlemmarna enas om en minskning av sin produktion den 27 november. Det blir antagligen mycket stök och en säkert en del uttalanden som kan skrämma marknaden, men logiken säger att det inte kommer att bli någon överenskommelse. Om det blir riktigt låga priser under det första halvåret nästa år kan det möjligen bli en överenskommelse vid OPEC-mötet i maj.

Oljepris

Lagren i USA är lite svagare än de var så här års förra året, enligt den senaste statistiken från US DOE.

Lager av olja i USA

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart). Antalet minskade med fyra till 1925 riggar i drift. Prisfallet på olja börjar att bita på lusten att borra. Antalet riggar som specifikt är ute efter olja föll med 14 i veckan. Sedan toppen i oktober har antalet riggar inriktade helt på olja minskat med 49 sedan oktober till 1609 stycken. Oljemarknaden lär ta intryck av den här informationen.

Antal oljeriggar

Vi rekommenderar en kort position, t ex med BEAR OLJA X2 S.

Elektricitet

Den här veckan har starkare nordiska signaler stått mot väldigt svaga signaler från bränslen (kol, natgas, olja). Det har krupit upp lite i fronten på högre och stabilare spot och torrare väder, och mot det har svaga bränslen gjort att långa kurvan varit ganska sidledes!

Terminen för det första kvartalet har gått upp från 32.35 till 33.75 euro per MWh. 34 euro är ett visst motstånd och nästa, lite starkare motstånd finns redan vid 35 euro per MWh.

Temperaturprognosen enligt GFS-modellen som publicerades under söndagen visar en temperatur i Svealand och Götaland som är 3 -6 grader över det normala den närmaste veckan. Därefter är prognosen normal.

Vi har ingen stark tro på varken upp eller nedsida. Vi tror inte det finns mycket utrymme åt nåt håll, varför vi fortsätter med neutral position.

Elpriset

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen fallit tillbaka något, till ett underskott på 4 TWh.

Hydrobalans

Nedan ser vi terminspriset för kalenderåret 2015 avseende energikol. Förra veckan skrev vi att ett nytt test av 71-dollarsnivån var inom räckhåll. Priset föll i veckan ytterligare från 71.65 till 70.40 dollar. Fredagens prisrörelse var dock väldigt stark – och kan signalera förestående styrka i marknaden.

Pris på energikol

Naturgas

Naturgaspriset (decemberkontraktet) fortsatte tyvärr upp från 3.87 till 4.42, dvs med hela 14%! Prisrörelsen gick rakt genom de tekniska nivåerna 3.877 och 4.25 och hejdades inte förrän vid 4.50. Nu är 4.25 ett tekniskt stöd. Vi tror inte att priset går genom 4.50 och det logiska blir därför att behålla BEAR NATGAS X4 S.

Naturgaspris

Koppar

Risken för en eskalerande arbetskonflikt vid Grasberggruvan tycks minska efter måndagens nyhet att den planerade 30-dagarsstrejken avblåstes. Det är svårt att säga i vilken utsträckning som strejken har påverkat kopparpriset, men att det inte blev någon strejk bidrog säkert till den svaga marknadsutvecklingen i mitten av veckan, som huvudsakligen förklarades av nedgraderingen av tillväxten i Europa. Bortsett från detta finns inte så mycket att rapportera från kopparmarknaden. Backwardation i terminerna verkar vara väletablerat. Lagerförändringar och förändringar i fysiska premier är små. Vi tror att metallen kommer att handlas starkt åtminstone året ut och följa den allmänna trenden för basmetallerna, snarare än att leda prisutvecklingen.

Vi kan dock notera att ett fallande oljepris allmänt sätt är bra för efterfrågan på metaller. Vi anser, och anser oss ha goda grunder för det, att oljeprisfallet inte är relaterat till efterfrågan, utan specifikt till utbudet av olja. Metaller påverkas inte av den nya tekniken att utvinna olja. Tillväxten gynnas allmänt av ett lägre oljepris, t ex efterfrågan på metall till bilar.

Kopparpris

Koppar är den enda basmetallen som handlas i USA och därför har vi tillgång till statistik på vad spekulantkollektivet gör där. Vi ser att de har sålt sig ganska korta sedan början av juli. Nettopositionen är 21,000 kontrakt. I den rapport som kom i fredags kväll och visade förändringen tisdag – tisdag, hade de köpt tillbaka 6000 kontrakt. En stor såld position kan när den täcks ge lite extra stöd för priset.

Koppar - Non-commercials

Vi håller fast vid vår rekommendation av KOPPAR S.

Aluminium

Det mesta ser positivt för aluminium, åtminstone fram till årsskiftet. Efterfrågan på metall rapporteras vara stark, till stor del driven av bilindustrin, som visar starka försäljningssiffror, inte minst i USA. Vi erfar från en vanligtvis tillförlitlig källa i aluminiumindustrin att den fysiska marknaden präglas av brist på fysisk metall. Premierna för fysisk metall fortsätter att vara höga. Även om vi tror att trycket kommer att lätta nästa år, kommer bristsituationen förmodligen att bestå in bit in på det nya året.

Som vi skrev förra veckan gick marknaden från backwardation till contango som hastigast i början av veckan. Fenomenet kom tillbaka mot slutet av veckan och det råder backwardation från novembers (tredje onsdag).

Tekniskt ser marknaden positiv ut, så vad skulle kunna hindra en hausse? Det finns alltid en risk att marknaden diskonterar lite för mycket av fundamenta, vilket kan ge en rekyl. Det talas om producenter som inväntar lämpligt läge att prissäkra sig och det kan ge motstånd i marknaden, men kanske inte förändra trenden.

Vi fortsätter att rekommendera köp av ALUMINIUM S.

Aluminiumpris

Zink

Säljtrycket i mitten av veckan (i samband med nedgraderingen av tillväxten i Europa) verkade tynga zinkpriset mer än de andra basmetallerna. Zinken återhämtade sig inte mot slutet av veckan, som vi såg de andra metallerna göra. Som vi nämnde förra veckan, är CTA-kollektivet väldigt aktiva i zinkmarknaden. Det ryktades att det såldes en hel del från det hållet. Priset håller sig i mitten av det gamla tradingintervallet, vilekt gör att sentimentet är ganska neutralt.

Det fundamentala förbättringen i balansen flyttade fram ett hack i tid, då utbudet verkar vara högre än väntat. Vi väntar oss att priset fortsätter i konsolidering. Tekniskt behövs ett brott av 2350 dollar för att locka till sig fler köpare.

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Den trendförändring vi såg förra veckan var allt för tidig. Nickelpriset föll tillbaka i sällskap med de andra basmetallerna i tisdags, inte hela vägen, men nära på. Köparna återvände ganska fort och priset stabiliserade sig. LME-lagret är i fokus på marknaden. I veckan noterades ett ökande antal annullerade lagerbevis (warrants), vilket är ett positivt tecken. Det betyder att metall hämtas ut från LME:s lager. I fredags ökade dock lagren med 1100 ton, vilket är en påminnelse om att det tar tid att vända den fundamentala trenden.

Ur teknisk synvinkel kan vi konstatera att den branta fallande trenden är bruten. Det mest troliga scenariot är att marknaden konsoliderar sig i prisintervallet 15 – 16,000 dollar. Så länge LME-lagren inte visar någon tendens att byta trend, kan vi dock inte utesluta ytterligare ett test på nedsidan. Vårt huvudscenario är dock att vi får se en gradvis förbättring under resten av året.

Vi tycker att de kommande veckorna kan ge möjlighet att komma in på den långa sidan och rekommenderar köp av NICKEL S.

Nickelpris

Guld

Guldpriset inledde veckan i fortsatt fallande trend, men i fredags rusade priset efter att statistik publicerats som visade att amerikanska företag anställde färre än väntat under oktober, vilket medförde förväntningar om fortsatt låg ränta. Fredagens uppgång var den största sedan juni. Sammantaget slutade veckan med oförändrat pris. Omsättningen var mer än dubbel så hög som vanligt.

Payrolls steg med 214,000 personer enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, mot väntade 235,000.

Det är folkomröstning i Schweiz den 30 november om landet ska köpa tillbaka de 1500 ton guld, som såldes i början av 2000-talet. Schweiz lämnade då en regel där de hade en partiell guldmyntfot, som det sista landet i världen. Utfallet av omröstningen blir troligen ett ”nej”, men det är ju rätt ”bullish” om det blir ett ”ja”.

I veckan tillkännagav London Bullion Market Association att den globala börskoncernen ICE tar över guldfixingen. ICE Benchmark Administration (IBA) kommer att sköta fixingen från någon gång under det första kvartalet nästan år.

Rapporter från Indien och Kina tyder på att efterfrågan på guld håller på att öka. Guld är billigare än på fyra år och det ökar efterfrågan. Såväl smycken som tackor är i båda länderna populära som penningplacering och som gåva. Importen av guld till Kina från Hong Kong var i september den högsta på sedan april, på 61.7 ton. World Gold Council räknar med efterfrågan på guld i Kina ökar med 20% på tre år. Indiska juvelerare väntar sig en uppgång i försäljningen under det fjärde kvartalet i år. The All India Gems & Jewellery Trade Federation har sagt att efterfrågan kommer att öka med 75% under det fjärde kvartalet.

Det verkar också som om myntsamlare drar nytta av det låga guldpriset. The US Mint sålde 67,500 uns i oktober, vilket är mer än någon månad sedan januari. Hittills i november har det sålts 30,500 uns. Av silvermyntet American Eagle sålde US Mint slut på mynten efter att ha sålt 1.26 miljoner mynt (1 uns per mynt), enligt ett mail den 5 november.

Allt fler gruvbolag går med förlust vartefter guldpriset har fallit sedan i somras, vilket gör att de blir försiktigare med expansion.

Guldpris

Chartet för guld i kronor föll ner till 8400 kronor, men vände som ovan nämnt, kraftigt upp i fredags och stängde på 8715 kronor.

Guldpris i SEK

Institutionella investerare fortsätter att sälja av guldfonder – faktiskt i en allt snabbare takt nu i november. Dessa verkar inte vara ”value investors”, utan snarare trendföljare, vilket jag har påpekat tidigare. De är orsakar inte prisrörelser genom sitt agerande, utan deras agerande orsakas av prisrörelsen. Det är väldigt typiskt för den här kategorin av placerare. Detta har visats av en rad studier, bland annat av IMF (2006) och OECD (2010).

Hur mycket guld och silver ETF-fonder äger

Vi lämnar den korta positionen i guld och köper GULD S.

Silver

Silverpriset hängde på guldet upp i fredags, men det finns ännu inte någon trendförändring. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

Silverpris

Silverpriset i kronor, nedan visat i ett veckochart, ser fortfarande väldigt negativt ut. Visst kan en rekyl upp mot 125 kronor per uns (31 gram) komma, men en sådan skulle enligt handboken i teknisk analys bara vara ett säljtillfälle.

Silverpris i SEK

Silver är fortsatt billigt i förhållande till guld och det kan vara en anledning att byta en investering i guld mot silver. Sedan förra veckan har kvoten gått från 72.6 till 74.7! Rekordet är 84.5 och noterades i oktober 2008 – när guldpriset steg pga finanskrisen.

Silver-guld-ratio

Vi fortsätter att på kort sikt rekommendera en kort position i silver med köp av BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Platina har funnit stöd vi 1200 dollar. Frågan är om det kommer att hålla, eller om priset kommer att fortsätta ner till 1100 och kanske 1000 dollar. Vi behåller tills vidare neutral rekommendation.

Platinapris

Palladium fortsatte att handla i konsolideringsintervallet mellan 750 och 800 dollar och stängde veckan på 772, dvs ganska mitt i intervallet. Vi tror dock att en uppgång kommer att följa efter den här konsolideringsfasen, och behåller därför köprekommendationen.

Palladiumpris

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Investerare har ökat på innehaven i båda metallerna, framförallt i palladium.

Palladium och platina i ETF-fonder

Vi fortsätter med neutral rekommendation på platina, men rekommenderar köp av palladium via t ex PALLADIUM S.

Ris

Efter förra veckans stora prisrörelse i ris, var det lite lugnare i veckan som gick. Marknaden handlade dock huvudsakligen ner priset, som till slut noterade en nedgång med 1% när veckan stängde.

Pris på ris

FAO/AMIS gjorde ingen förändring alls, vare sig vad gäller produktion eller konsumtion i rapporten från den 6 november. Det står ”9 november” i tabellen nedan, som är klippt från rapporten, men rapporten kom den 6 november.

Risdata

Kaffe

Kaffepriset backade med 3% i veckan som gick. Tekniskt bröt marknaden också det stöd som fanns vid ca 184 cent, vilket signalerar fortsatt svaghet i marknaden. Ur teknisk synvinkel är en prisnedgång till 175 eller kanske strax över 160 cent nu möjlig.

Kaffepris

Som vi ser i nedanstående diagram är non-commercials enligt CFTC:s definition ovanligt köpta kaffemarknaden. Det finns därför ett ovanligt stort latent säljintresse hos dessa aktörer, som normalt sett säljer när marknaden har börjat på ner.

Kaffe, non-commercials-positioner

Kakao

Kakaopriset gick ner med 10 dollar till 2889 dollar under veckan som gick. Det finns, som vi ser i veckochartet nedan, ett tekniskt stöd vid 2853 dollar, som vi nämnde förra veckan. Det fanns uppenbarligen köpintressen på den här nivån och det begränsade nedgången i veckan. Priset står nu och väger. Det kan bli en rekyl upp, men stödet kan också brytas och därmed följas av ytterligare nedgång till 2600 dollar.

Pris på kakao

Non-commercials fortsätter att sälja av sin långa position i terminer. I veckan såldes drygt 4000 kontrakt av non-commercials, som tar hem vinster efter att ha byggt upp en köpt position sedan 2012 när priset var 800 dollar lägre än det är nu.

Kakao, non-commercials

Vi behåller positionen i SHORT KAKAO A S.

För fler analyser från SEB på jordbruksråvaror se jorbruksanalysbrevet.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top