SEB Råvarubrev 3 maj 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityEn pressad dollar, men hur länge till?

MARKNADEN I KORTHET

Riskaptiten har varit lite blandad med aktier, obligationer och dollar på ett sluttande plan. Råvaror och råvaruaktier har dock fortsatt att visa styrka. Kinesiska åtgärder för att stävja ”överspekulation” i råvaror har sjösatts och flera åtgärder riskerar att introduceras om inte önskad effekt infinner sig.

Råvaror: Oljan fortsatte upp till $48/fat området där vi finner ett kluster av motstånd (volatilitetskanal, priskanaltak m.m.) Guld och silver fortsatte stiga vilket gjorde vårt rekylscenario (huvud/skuldra topp i guld) obsolet. Silver fortsatte att överglänsa guldet. Basmetaller steg i den dollarnegativa miljön. Jordbruksprodukter som sojabönor och ris fortsatte att stiga och majs fortsatte sin återhämtning. Kaffe fortsätter dock att se svagt ut.

Valuta: Dollarn fortsatte, lite förvånande för oss, att ta stryk förra veckan, men en botten borde nu inte vara långt borta. Framför allt tappade dollarn mot yenen efter att Bank of Japan lämnat räntorna oförändrade (marknaden trodde på ytterligare negativa räntor) men även euron stärkte på sig och avslutade april med den högsta månadsstängningen sedan december 2014. Australien sänkte räntan med 0,25% till 1,75% vilket pressare en redan fallande kurs.

Börser: Överlag en lite tyngre vecka med framför allt fallande priser under slutet av veckan. S&P 500 gjorde för första gången på ett tag en lägre topp så mer svaghet är trolig i närtid. Nikkei255 har fallit tillbaka pga. den starkare yenen men så länge vi håller oss kvar över 15,471 så ser vi nedgången som temporär.

Räntor: Långa fortsatte att stiga förra veckan och som tidigare så är det i Europa som räntorna fram för allt stiger. T.ex. så fyrfaldigades räntan, från 0.07 till 0.30 %, på den tyska 10-åriga Bunden. Den krympande skillnaden mellan amerikanska och tyska räntor ligger också sannolikt bakom åtminstone en del av den dollarförsvagning vi sett under våren.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Brentoljan har nu nått kanaltaket så nu för vi se om vi är mogna för en korrektion.
 • Elpriset (Kv3 2016) har stabiliserats.
 • Guldets starka prisutveckling har överraskat oss men nytt rekylförsök troligt inom kort.
 • Silver har om något gått ännu starkare än guldet, vilket det ju också finns fog för.
 • Guld/silver relationen har på längre sikt mycket kvar att ge så fortsatt övervikta silver.
 • Priset på ris har rusat på torkan i Asien.
 • Dollarutvecklingen har varit överraskande negativ.
 • Majs fortsätter att återhämta sig efter förr förra fredagens ras.

VECKANS NYA REKOMMENDATIONER

Bra investeringar i råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, julikontraktet, dagsgraf, dollar per fat. ($46,39/fat)Just nu verkar det stå och väga mellan ett fortsatt positivt sentiment och hårda fakta såsom fortsatt ökande produktion och stigande lager. Vi tror att verkligheten dock kommer att ta överhanden utlösandes en korrektion ned mot $40,05 eller t.o.m. $37ish varför vi intar en lätt negativ vy för de kommande veckorna.

OBSERVATIONER

 • Oljepriset tillbaka till kontango efter att junikontraktet förfallit.
 • Risken för produktionsstörningar i Venezuela ökar givet både den ekonomiska och politiska utvecklingen.
 • OPEC’s utbud ökade under april till den högsta produktionen sedan 1989 (enligt Bloomberg).
 • Överutbudet av bensin och diesel (ny raff-kapacitet från framför allt Mellanöstern och Asien) bör pressa crack-marginalerna vilket kan komma att minska efterfrågan på olja.
 • Antalet riggar föll förra veckan med ytterligare 11stycken (till 332 stycken).
 • Den amerikanska produktionen fortsätter att falla.
 • Lagren är fortsatt mycket stora och flytande lager (tankers) fortsätter att öka se t.ex. uppankrade tankers utanför Singapore. (http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:104/centery:1/zoom:10 )
 • Saudisk produktion ökar men i huvudsak för att möta uppgången av domestik efterfrågan under sommaren (luftkonditioneringen under sommaren kräver 300-500,000 fat mer per dag beroende på när Ramadan infaller).
 • Den långa nettopositioneringen i USA ökade inte under förra veckan
 • Det historiska säsongsmönstret pekar mot en pristopp under vår – tidig sommar.
 • Tekniskt är oljan kraftigt överköpt.

REKOMMENDATION

 • BEAR OLJA X2 S

EL

NOMX Nordic Base Q2-16 (€19,75)Elpriset är mer eller mindre oförändrat sedan förra veckan. Flera tecken kan nu skönjas om att uppgången åtminstone har tagit en paus. Oljepriset har glidit ner något från den senaste toppen och utsläppsrätterna har fallit rätt kraftigt sedan mitten på förra veckan. Dock får elpriset stöd från ett ökat underskott i hydrobalansen samt ett torrare väder än normalt.

OBSERVATIONER

 • Ringhals 2 har varit under renovering ett bra tag (förväntas åter i drift i mitten av september) däremot är nu också R1 ur drift för revision och beräknas åter vara i drift den 4:e juni.
 • Oskarshamn 1, revison beräknas avslutad 15:e maj.
 • Har än så länge lyckats hålla sig kvar ovanför det tidigare utmålade målområdet €17,85 – 19,10.
 • Vattenmagasinen har sedan förra veckan fortsatt att minska och har nu en fyllnadsgrad på 34,9%. Fyllnadsgraden bör minska ytterligare då man nu kör för fullt för att ge plats för den kommande vårfloden (inflödet ökar nu snabbt).
 • Underskottet i hydrobalansen ökar och det framför allt i den svenska delen av den nordiska elmarknaden.
 • Vi ser nu ut att ha få en riktigt torr period kommande tio dagar med nederbörd under medel (i en normalt torr del av året).
 • Det kalla vädret ger vika och vi får nu en period av övernormal (cirka 2 grader) temperatur.
 • Priset på CO2 utsläppsrätter har fallit tillbaka ordentligt från toppen förra veckan.
 • En möjlig dubbeltopp efter måndagens nedgång.
 • Kanaltaket och 233-dagars medelvärde är två viktiga tidigare motstånd som nu agerar stöd.
 • Skulle priset mot förmodan inte vända ned så återfinns ett sekundärt mål vid €20,66.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

GULD

GULD spot $/uns dagsgraf ($1298/uns)Just nu jagar vi fruktlöst ett köptillfälle och för just denna gång så har tillfället gått oss ur händerna. Dock anser vi att de varningstecken som vi sedan mars pekat på fortfarande är giltiga varför vi fortsätter att avvakta med att åter köpa in oss i trenden. Den egentliga skillnaden framöver är att en framtida rekyl antagligen inte kommer att nå $1191 – 1140 området utan snarare $1208 – 1191.

OBSERVATIONER

 • GULD/SILVER förhållandet bröt förra veckan ned i vad som ser ut att vara en stark säljsignal GULD/köpsignal SILVER.
 • Dollarnedgången har fortsatt att elda på uppgången i framför allt ädelmetaller (så gör även negativa räntor och börsosäkerhet).
 • Nya guldgruvor i piplinan (t.ex. El-Limon i Mexico som förväntas tillföra 369,000uns/år när driften når full kapacitet).
 • Flödet in i guldrelaterade aktier fortsätter (många prognoser är fortsatt positiva till guldet). Flödet i börshandlade fonder (ETF) svängde dock förra veckan till negativt och en av de större fonderna GDX tappade 3,25% av sitt kapital (vinsthemtagningar).
 • Centralbanker i öst fortsätter att öka sina innehav.
 • CoT (Commitment of Traders) rapporten visade att köparna även förra veckan fortsatte att addera till den redan långa positioneringen och den långa nettopositioneringen har nu nått sin största nivå sedan 2011 (då priset var $1900).
 • Den långa CoT positioneringen är en riskfaktor.
 • Tekniskt så noterar vi 1) triangeln som ofta är den sista konsolideringen i en stigningsfas och 2) den negativa divergensen dvs. högre toppar i pris, fallande toppar i MACD-indikatorn.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation (BULL GULD X2 S någonstans under $1200).

SILVER

SILVER dagsgraf ($17,66/uns)Helt uppenbart så tog vi vinst för tidigt på förr förra veckans köprekommendation. Vår vy är att efterföljande rally för närvarande är en icke hållbar excess varför åtminstone en rekyl söderut bör vara på väg. Vi fortsätter dock att favorisera silver framför guld då det historiskt finns en tendens för silver att gå bättre än guld i ädelmetallrallyn.

OBSERVATIONER

 • Silverproduktionen beräknas minska med upp till 5 % i år, den första nedgången sedan 2011.
 • Givet de låga metallpriserna generellt så kommer få gruvor att öppnas/prospekteras kommande år och eftersom silver ofta är en biprodukt till annan gruvbrytning bör utbudet fortsätta att minska.
 • Förvaltare och ETF:er är redan mycket långa (CoT visar på en historiskt lång nettopositionering).
 • Guld/silver förhållandet talar för fortsatt större prisstegring för silver jämfört med guld (det förhållandet har också en tendens att visa på en starkare konjunktur).
 • ETF statistik visar fortsatt flöde in i silver ETF:er (och ut ur guld dito).
 • Marknaden verkar tillfälligtvis ha toppat över $17.28 motståndet varför en kortsiktigare rekyl kan förväntas.
 • Tekniskt så söker vi vinsthemtagningar runt $18,34/uns.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation (BULL SILVER X4 S efter nedåtrekyl).

RIS

RIS dagsgraf ($11,285/cwt)Trots att El Niňo nu mer eller mindre klingat av som väderfenomen (ytvattentemperaturen i Still havet har fallit kraftigt sedan i vintras) plågas stora delar av den Asiatiska kontinenten av värmeböljor och utdragen torka. Effekten har inte låtit vänta på sig och

OBSERVATIONER

 • I spåren av El Niňo plågar torkan de tre största av världens risproducenter, Indien, Thailand och Vietnam.
 • Värmebölja och torka har gjort att t.ex. Mekongflodens delta mer eller mindre riskerar att torka ut (och kinesiska dammar uppströms har inte gjort situationen bättre) med vattennivåer på 90-års lägsta.
 • Världsproduktionen riskerar att i år falla för första gången sedan 2010 (t.ex. har bl.a. Thailand förbjudit bönderna att bevattna risodlingarna).
 • Att priset ännu inte gått upp mer beror på att lagren varit goda men IGC (Int’l Grain Council) säger att de inte räcker för evigt.
 • Estimatet är att lagren faller med cirka 1/3 i år, det största uttaget på mer än decennium.
 • IGC spår också att Kina för tredje året i rad kommer att behöva importera ris.
 • Om situationen förvärras så finns en viss risk att vi får se en upprepning av 2008 dvs. risk för exportförbud (den gången nådde priset nästan $30/cwt innan toppen nåddes).
 • Tekniskt så talar uppbrottet ur den fallande kanalen för mer prisuppgång och 233d mv torde vara nästa hållpunkt på uppsidan.

REKOMMENDATION

 • BULL RIS X4

USD/SEK

USD/SEK, dagsgraf, (7,9330)Den triangulära konsolidering som vi under det senaste året navigerat efter har givet brottet av 8,0940 visat sig vara fel. Dock medför ”felet” inte någon större justering av den tänkta framtida utvecklingen. Istället för en positiv triangel arbetar vi nu med antagandet om en positiv s.k. flagga, ett vanligt fortsättningsmönster i stigande trender. Vi söker följaktligen tecken på att den underliggande uppåttrenden är på väg att fortsätta och söker primärt en vändning (och ett köp) i området runt 7,89. När vi finner någon form av mer trovärdiga tecken på vändning så återkommer vi med en BULL USDSEK X4 S rekommendation.

OBSERVATIONER

 • Riksbanken har fortsatt att varna för ytterligare åtgärder (valutainterventioner?) om kronan förstärks för mycket för fort.
 • Troligtvis en ökad räntespread då FED förväntas fortsätta att höja sin styrränta.
 • Möjlig dubbelbotten i KIX index (konjunkturinstitutets handelsvägda kronindex som används av Riksbanken).
 • Marknadens positionering i USD (CoT report) visar att den aggregerade långa nettopositionen kraftigt har krympt under våren.
 • Tekniskt sett är marknaden kraftigt översåld.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Bra investeringar

Koppar bör stoppas ut om priset på underliggande (koppar 3m LME) stiger över $5138/t.
Majs ser ut att ha mer uppsidespotential (efter att ha lämnat en stark månadsköpsignal under april) varför vi ligger kvar med vår rekommendation.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top