SEB Råvarubrev 15 december 2015

2015 delvis en pärs – nu blir det Råvarubrev på vers

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Så är det dags att summera det gångna året; vi har sett de lägsta råvarupriserna på flera år, eller så har det varit på håret. SEB:s råvaruindex har hittills gått ned 28 procent sedan årets början; den tomte som trodde på högre priser – han får sörja, han. Få är de råvaror som i pris har gått upp; man får leta länge och väl med förstoringsglas och lupp. Basmetaller har tagit en stor smäll; nedskärningar i produktionen har inte varit någon större skräll. Värst är nickel med mer än -42 procent; US-dollarindex har stärkts motsvarande 8 men det går fortfarande på en dollar 100 cent. I morgon är det så dags för Fed att räntan förmodligen höja, men marknaden hoppas att man på gränserna inte alltför mycket skall töja. En höjning nu är att vänta, men för marknaden är det viktigt med en gradvis höjning av Feds ränta. Annars det blir med att hantera för snabbt höjd ränta bök, och följaktligen i marknaderna onödigt stök. Om US-dollarn ytterligare stärks – var beredd på att det i marknaderna också märks.

Brentoljan är nu nära sin lägstanivå från 2008; i skrivande stund det är bara något tiotal cent kvar – på prisfallet är det ingen måtta. Sedan årsskiftet Brentoljan är i procent ned cirka 42; frågan är – hur långt till kan den gå? Av fallande energipriser generellt är prisfallet accentuerat, veckan efter att OPEC valde att göra ingenting efter att ha konfererat. Antalet oljeriggar i USA fortsätter falla, men en utplaning man det ändå får kalla. Produktionen minskar varje månad med cirka 50 000 – 100 000 fat, men det beror inte alls på att någon är lat. Snarare det beror på att priset kraftigt är ner, samtidigt som man källor vilka ännu ej tas i produktion borrar fler.

Utvecklingen för basmetaller är fortsatt volatil, även om vissa tycker att zinkpriset bör få stöd då fler i USA köper ny bil. Men även plåt som är galvaniserad verkar vara en förklaring som är konstruerad, för vad som verkligen krävs är tillväxt som inte kvävs. Neddragningar av produktion i all ära; ökad efterfrågan är vad som fundamentalt behövs för att bull-investerarna återigen guld kan tälja eller skära. Sedan årsskiftet ett brett basmetallindex är ned i procent cirka 24; både tillverkare och investerare tar sig för pannan och det är långt till någon glädjeyra. Vi får se om 2016 är året då det vänder – vi fortsätter att hålla koll på lager, US-dollar, tillväxt och är med när det händer!

Under året det har varit mycket diskussioner om vete, mjölk och socker och även om de kan tyckas vara omaka, har de mer gemensamt än gammal hederlig pannkaka. Bönderna har för mjölkpriset gett politikerna piken, men kossorna har lugnt fortsatt att idissla i Bregottfabriken. Vete är sedan årsskiftet ned i procent 17 – om vetet skall ned mer? Det vete sjutton… Det sägs nu också att vi nått maximum av el Niño och det blev kanske inte lika kraftig som förutspådd effekt; ivriga investerare höjer ögonbrynen i affekt.

För att runda av denna text innan det drar iväg åt något håll, kan vi konstatera att råvarumarknaden hade samma tema redan år noll: Till Jesus kom en vis man med guld – en metall man än idag håller för huld. En kom med myrra i sin låda – Draghi försöker med alla tillgängliga verktyg få ekonomin loss ur klibbig kåda. En kom genom röken som mannen från UNCLE, och mycket är fortfarande höljt i dunkel. Nej, den tredje vise mannen kom faktiskt med rökelse i sin kista, och även om röken år 2016 i råvarumarknaden knappast lär skingra sig, vi nog inte av spännande tillfällen har sett de sista.

GOD JUL!

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Fortsatt tryck nedåt i råvarumarknaden – sannolikt stökigare handel inför årsslutet
 • Alla ögon på Fed – en höjd ränta stärker US-dollarn vilket i sig är negativt för råvarumarknaden. Andra effekter kan vara att finansieringslösningar ej längre är lönsamma och öka utbudet, exv för en del basmetaller. Också viktigt att framtida räntehöjningar kommer gradvis och ej överraskar
 • Ytterligare produktionsneddragningar annonserade för basmetaller – nu saknas bara tillväxt
 • Jordbruksprodukter har generellt visat röda siffror senaste veckan – sojabönor ned knappt 4 procent

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

Brentolja, kontraktet februari 2016, US-dollar/fatFörra veckan var mörk för hela energimarknaden, då inte bara oljan utan även kolet och gasen kraftigt gick ned i pris. Trots att US-dollarindex försvagades, vilket i normalfallet skall ge stöd åt priset på olja, fortsatte ändå priset nedåt och marknaden verkade inte ta någon som helst notis om den svagare US-dollarn. För övrigt verkar priset på europeisk naturgas ha mycket nedsida kvar de närmaste åren då ännu mer gas kommer exporteras både från Australien och USA. Angående oljepriset är vi nu snubblande nära 2008 års lägsta pris då det på själva julafton då stängde på 36,85 US-dollar per fat.

En intressant reflexion är att marknaden nu prisar det 60 månader långa Brentoljekontraktet lägre än vad det gjorde under 2008/2009. Då såldes kontraktet av kraftigt, men handlade aldrig under 60 US-dollar per fat, vilket det gör nu. Om man räknar med en del inflation i US-dollarn framåt år 2020, så prisar marknaden in att Brentolja med leverans i slutet av 2020 kostar cirka 54 US-dollar per fat.

Amerikanska horisontella oljeriggar, antalAntalet amerikanska oljeriggar föll med 15 i antal under förra veckan. Vårt implicerade mått på antalet rena skifferoljeriggar föll med 8 i antal till 369. Över de senaste 15 veckorna har de minskat med i genomsnitt cirka 6,7 skifferoljeriggar per vecka.

I utvinningsområdet Bakken är priset på olja vid själva oljekällan, det vill säga utan kostnaderna för mellanhänder (lite slarvigt uttryckt), cirka 25 US-dollar per fat. Det innebär att kassaflödet hos producenter med potentiellt icke hedgead produktion minskar. Dock är kostnaden för att hedgea sig framåt inte helt dålig för åtminstone en del producenter då den beror på priset på forwardkontrakten. Om man ser på kontraktet för WTI-olja, 15 månader framåt, så handlar det på cirka 46,5 US-dollar per fat. För en del producenter är det nog tillräckligt för att satsa och producera.

Amerikansk oljeproduktion, tidsserieDock; för varje US-dollar som kontraktet minskar i värde, minskar också investeringarna i skifferoljeutvinningen och så även antalet aktiva riggar. Rimligt verkar vara att ytterligare 100 amerikanska oljeriggar skall tas ur produktion. Vår bästa gissning är att ungefär 350 riggar behövs för att hålla amerikansk produktion på en konstant nivå. Det faktum att produktionen i USA minskar med ungefär 50 000-100 000 fat per månad är en indikation på att upp till 100 riggar är i färd med att producera källor som sedan inte direkt kommer att komma i aktiv produktion. Även om vi ser en minskning med ytterligare 100 riggar i USA så kommer det nödvändigtvis inte bli en ytterligare kraftig minskning av oljeproduktionen än vad vi ser idag, givet att resten av riggarna faktiskt producerar nya källor. Dock pekar allting mot lägre priser, vilket tvingar fram en snabbare minskning av den amerikanska skifferoljeproduktionen.

Bjarne Schieldrop
Chief Analyst, Commodities
SEB

TREND

 • Mörk vecka för energi – Brentoljan nära 2008-nivåer
 • Amerikanska riggar faller i antal – produktionen dock nära konstant
 • Amerikansk prod. fortfarande lönsam för vissa producenter
 • Det ser ut att vara bäddat för lägre priser.

SOJABÖNOR

Sojabönor, kontraktet januari 2016, US-cent/bushelSedan årets början har sojabönorna gått ned cirka 13 procent i pris, samtidigt som US-dollarindex har stärkts cirka 7 procent. Således ser vi en fundamental nedgång i priset och inte bara en ”teknisk”. Prisutvecklingen har följt råvaror generellt, men den har varit volatil. Under november-december såg vi en viss rekyl i priset, vilket sedermera igen har vänt nedåt. Till viss del är nedgången en reaktion på den tidigare uppgången, då investerare nu har tagit hem vinst och sålt på tekniska nivåer.

Samtidigt har Brasiliens regering höjt estimatet för produktionen av sojabönor till rekordhöga 102,46 miljoner ton, en ökning från förra årets 96,24 miljoner ton, och utvecklingen av förutsättningarna för sådden ser goda ut. Den faktor som vi har tryckt på, att Argentinas nu nytillträdda regering snart skall sänka eller ta bort skatten på export av sojabönor och därtill vidta åtgärder för att försvaga valutan, har nu åtminstone delvis annonserats. Den nye presidenten har lovat att verkställa åtgärderna så snart som möjligt, vilket, som vi tidigare har talat om, lär öka utbudet på marknaden och därigenom skapa press nedåt på priset. Dock verkar det nu oklart hur snabbt det egentligen kommer att gå. Dock påstår en del bedömare att den kinesiska valutan kan försvagas en del mot US-dollarn under de kommande veckorna, vilket skulle ge de amerikanska exportörerna motvind. Detta då Kina är den avgjort största importören av sojabönor.

Hur som helst ser vi tekniskt att priset nu precis har gått under sitt 20 dagar långa glidande medelvärde, vilket borde kunna göra att marknaden trycker på nedåt novembers lägsta nivå om cirka 847 US-cent per bushel. Sammantaget tror vi att risken är på nedsidan och att priset skall fortsätta nedåt. Det lär också få hjälp nedåt av en förmodat starkare US-dollar i och med Feds väntade höjning.

Då det här är det sista Råvarubrevet innan julledigheten kommer vi stänga vår korta position. Detta då vi inte kommer uppdatera våra läsare förrän i januari. Vi tror dock att priset fortsatt skall ned.

TREND

 • Oklarheter kring när Argentinska åtgärder helt implementeras
 • Fundamentala faktorer väger över på nedsidan
 • Vi tror fortsatt att priset skall ned, men stänger vår korta position inför juluppehållet.

EL

ElprisSedan början av december har elpriset fullkomligt kollapsat. Elpriset på kontinenten, som i stor utsträckning följer kolpriset, har gått ned men den nordiska marknaden har fallit än kraftigare. Fundamentala faktorer är att oljepriset kraftigt har gått ned, kolpriset har trendat nedåt och priset på utsläppsrätter också är kraftigt ned. Dock är det svårt att hitta någon egentlig fundamental anledning som motiverar ett så kraftigt prisfall som vi har sett. Efter klimatmötet i Paris har marknaden fått svart på vitt att kol inte är framtiden, vilket förstås är en bidragande orsak till prisfallet.

De senaste dagarna har vi fått litet kallare temperaturer än vad vi tidigare har haft, men ser man till prognosen så återkommer det mildare vädret redan i mitten av veckan, då vi återigen kommer få temperaturer i hela Nord Pools område som är åtminstone några grader varmare än normalt. Nederbörden kommer däremot fortsätta med regn i södra delarna av landet och snö i norra delen samt i fjällkedjan. Vindstyrkan längs kusterna kommer tillta under veckan, men ingenting exceptionellt likt det vi såg för någon vecka sedan.

Sammantaget är det svårt att se något stöd för priset, men återigen – kollapsen som vi har sett de senaste dagarna är svår att förklara fundamentalt. Sannolikt beror det på en nervös marknad som är pressad av den långa nedgången. Det rapporteras också om tunn handel nu under början av veckan; sannolikt för att många investerare som inte absolut måste handla har klivit av sina positioner och står vid sidan och betraktar utvecklingen. I skrivande stund har dock priset rekylerat uppåt en del, vilket inte är så förvånande efter en så kraftig nedgång som vi nyss såg. Det kallare vädret ger säkert sitt stöd, men i stor utsträckning är det nog en reaktion på den tidigare kraftiga nedgången.

För framtiden kan vi bara repetera vad vi tidigare har sagt: Någon gång under vintern kommer säkerligen en köldknäpp och den som då är först på bollen har alla chanser att placera sig väl. Dock skall man minnas att marknaden nu sannolikt har visat att den är pressad och att priserna verkligen är låga. En nervös marknad är en volatil marknad…

TREND

 • Elpriset fullkomligt kollapsat senaste dagarna
 • Fundamentala faktorer kan ej riktigt helt förklara den kraftiga nedgången
 • Priser på kontinenten också ned, men nordiska marknaden kraftigast nedgång
 • Vädret närmaste veckan kommer återigen vända till mildare än normalt

BASMETALLER

Index basmetallerDen överväldigande känslan när man summerar året för basmetallerna är negativ, i den meningen att priserna har fallit mycket kraftigt. Att säga att de har kollapsat är inte långt borta. Ser man på breda index för industrimetaller så är de ner kring 25 procent över året. Anledningen är som bekant att Kina visar en allt mindre efterfrågan, i kombination med att produktionen är mycket hög. Stora, etablerade företag i branschen har gått ut och börjat försvara sin kreditrating genom att ta in mer kapital – en tydlig signal om att man inte ser någon snar ljusning.

Marknaden har länge diskuterat överproduktionen av flera metaller, men kanske främst aluminium och zink. Meddelandena om neddragningar i produktionen kom egentligen inte förrän i oktober, då Glencore meddelande att man skulle minska den med 500 000 ton – från och med fjärde kvartalet 2016. Nyrstar meddelande att stängningen av sina Middle Tennessee Mines skulle resultera i en lägre produktion om 50 000 ton zink. Det gav dock inget avtryck i marknaden, vilket tydligt visar vilken stämning som råder.

Mer nyligen kom också meddelanden från kinesiska tillverkare att man skulle dra ned sin produktion och i fredags kom ett mer precist meddelande från the China Non-ferrous Industriy Association (CNIA) om att man under året redan minskat produktionen med 4,41 miljoner ton aluminium och planerar en ytterligare minskning under återstoden av året med 0,5 miljoner ton. Man lovar också att i framtiden inte sätta igång den delen av kapaciteten som nu är neddragen. Reaktionen i priset var ganska avmätt då marknaden hade förväntat sig ett liknande meddelande och man vet rent krasst inte om löftena verkligen kommer att infrias.

Tiden framöver kommer starkt påverkas av om lagren börjar minska, om neddragningarna i produktionen förmår ge marknaden något stöd och om vi kommer se någon tillväxt i efterfrågan som kan vända prisbilden. En räntehöjning av Fed den här veckan är väntad, men viktigare är den takt framöver som kommer annonseras. I takt med att Kinas ekonomi förändras kommer efterfrågan av metaller att skiftas. I närtid kommer vi sannolikt få se en del volatilitet i marknaden för basmetaller, men om vi börjar se generell tillväxt; också med ett Europa som tar fart, om lagren börjar sjunka och om Fed inte annonserar en snabb fortsatt höjning av räntan, då kan de finnas åtminstone en bas för att metaller ska börja vända uppåt.

TREND

 • Produktionsneddragningar annonserade
 • Fortsatt negativt sentiment i marknaden
 • Vi tror på en volatil utveckling, men materialiseras produktionsneddragningarna och om tillväxt börjar ses kan en grund för prisstöd skapas.

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Inga rekommendationer

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top