Sambandet mellan guldpriset och räntor

Hur ser egentligen sambandet mellan guldpriset och räntor ut? Anders Söderberg från SEB tittar i nedanstående video närmare på just detta samband med flera illustrativa grafer. Även en kort blick på guldpriset och dollarn får vi ta del av. Han avslutar bland annat med vad som talar för ett högre guldpris och lyfter då fram att guldpriset i andra valutor än dollar ser klart positivare ut. En fortsatt långsam höjning av den amerikanska styrräntan utgör inte något hinder för ett högre guldpris. Och att realräntorna sannolikt förblir låga eller i vissa fall negativa en tid framöver. Vidare är marknaden inte positionerad för en uppgång i guldpriset vilket gör att det krävs mindre positiva händelser för att få priset att gå upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top