Platinapriset faller till lägsta nivån på fem år

Platinapriset faller till lägsta nivån på fem år som en följd av signaler som indikerar att den europeiska efterfrågan vacklar för metallen som används i bilars katalysatorer. I september 2014 backade priset på platina med 8,7 procent, det största fallet på två år. Detta efter att statistik avseende Tysklands ekonomi backade till sin lägsta nivå och nyheten att den italienska regeringen sänkt sin tillväxtprognos för 2014 och 2015. Platinapriset backade med 12 procent under det tredje kvartalet 2014, vilket kopplas samman till en avtagande ekonomisk tillväxt i Europa. Regionen svarar för 25 procent av den globala efterfrågan.

Platina-malmPlatinamarknaden har drabbats extra hårt av läget i Europa, främst på grund av att platina används i dieselfordon, och den största dieselbilsmarknaden finns i Europa. I dag är det många investerare som oroar sig för en recession i Europa, något som gör att de också oroar sig för en potentiellt minskad efterfrågan på platina.

Platinapriset föll för tredje månaden i rad i september. Fallet började när de sydafrikanska gruvarbetarna avslutade sin strejk i juni i år. I och med detta kom också utbudet på platina att öka på världsmarknaderna eftersom Sydafrika är världens största producent av platina. Katalysatorer i bilar står för cirka 38 procent av efterfrågan på platina, enligt Johnson Matthey.

Det är inte enbart platinapriset som sjunkit, det är också volatiliteten. Under förra veckan nådde volatiliteten den lägsta nivån sedan februari 1997. Samtidigt har antalet öppna kontrakt minskat kraftigt och uppgick i september till 17 800 stycken, vilket gör att vi också där noterar en nedgång, den största sedan november 2013.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top