Den amerikanska oljeexporten kan öka efterfrågan på pipelines

Rörledningar för olja

Foto: Loozrboy

USA kan komma att öka sin oljeproduktion med så pass mycket som 4 miljoner fat råolja per dag under de närmaste åren. Större delen av denna olja kan komma att exporteras vilket skulle göra USA till den näst största oljeexportören i världen. Denna produktion kan öka efterfrågan på pipelines som i dag används för att frakta olja från de källor där den utvinns till de hamnar som kan ta emot fartyg som kan exportera oljan till slutanvändarna.

Det mesta av det nya utbudet kommer i form av light sweet- och ultra light-olja. Eftersom raffinaderier längs Gulfkusten i stor utsträckning är utrustade för att hantera medium och tung råolja, kommer den nya produktionen förmodligen inte att hitta köpare i USA.

900 000 fat olja per dag

En ny studie från Wood Mackenzie förutspår att endast cirka 900 000 bpd av tillförseln kommer att tas upp på hemmamarknaden. Det gör att mer än 3 miljoner fat råolja per dag måste finna sin väg till exportmarknaderna om de aggressiva produktionsprognoserna blir verklighet. Bernstein Research hävdar att all ny produktion kommer att gå till exportmarknaden. IEA prognostiserar slutligen att den amerikanska exportkapaciteten av råolja skulle kunna uppgå till nästan 5 mb/d fram till 2023.

WoodMac uppskattar att initialt kommer mycket av den exporterade råoljan att hamna i Europa, där raffineringsvärdena är höga. Amerikansk olja måste emellertid konkurrera med råolja som kommer från Västafrika. När den europeiska marknaden är mättad kommer USAs skifferolja att omdirigeras till Asien. Stora transportkostnader till Asien kommer att tvinga amerikanska transporter att erbjudas med kraftig rabatt om de ska vara konkurrenskraftiga. Det verkar emellertid troligt att exporten kommer att öka stadigt.

Inflödet av råolja kräver en översyn av rörledningarna

Inflödet av ny olja som kommer från de amerikanska skifferfälten kommer emellertid att kräva en översyn av rörledningar och exportterminaler längs Gulfkusten. Permian Basin förväntas leda denna händelseutveckling, vilket ger en tillförsel om cirka 2 mb/d till 2023. Redan nu har bassängen problem med flaskhalsarna i rörledningen vilket tvingat producenterna att vänta med att slutföra borrade brunnar.

Oljeproduktion i Permian-regionen

Midstream-sektorn arbetar för att lösa problemen

Capline-rörledningen som går från Louisiana till Illinois, och används för att transportera stora volymer importerad olja norr till Midwest-raffinaderier, har sett volymerna öka kraftigt. Ägarna vill nu vända flödet och skicka råolja från Bakken till Gulfkusten, antingen för raffinering eller export.

Nya rörledningar, till exempel BridgeTex, Permian Express och Cactus pipelines, har börjat transportera Permianolja till Texas kust de senaste två åren. I och med detta raderas vad som en gång varit en kraftig rabatt för Midland crude i förhållande till WTI på grund av infrastrukturflaskhalsarna.

Om produktionen i Permian fortsätter att stiga behövs ytterligare kapacitet. Efterfrågan på rörledningar kommer att stiga i minst samma takt som produktionen. Cactus pipeline-nätverket förbereder sig på att addera ytterligare två ledningar, som utökar kapaciteten från 390 000 bpd till 575 000 bpd. Ledningarna går från Permian till Corpus Christi, och expansionen förväntas komma online före slutet av nästa år. Financial Times uppskattar att midstream-kapaciteten är under uppbyggnad och att den kommer att ha ökat med minst 2,1 mb/d i närtid. Detta behövs då nästan alla tillgängliga rörledningar är fyllda, något de tidigare inte var.

Exportkapaciteten måste öka

Det kommer också krävas ny exportkapacitet längs kusten i USA, både i Texas och Louisiana. Den senaste uppgraderingen av Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) har inlett en ny era för den amerikanska exporten, vilket gör det möjligt för mycket stora fartyg (VLCC) att lasta amerikansk skifferolja för export utomlands.

Ytterligare utbyggnader för att hantera den växande produktionen av skifferolja finns inplanerade. Konsultföretaget WoodMac säger att Corpus Christi hamn är nästa uppenbara kandidat för ökningar i transporter. Konsultföretaget anser att råoljeexport från Corpus Christi kommer att stiga till 1 mb/d år 2020 och 2 mb/d år 2023.

Det innebär en radikal omarbetning av USAs rörledningssystem och exportanläggningar för att kanalisera olja som en gång hade gått från kusten till inlandet tillbaka i den andra riktningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top