dokumentar-film-olja-historia-rockefeller.png

Dokumentär om oljans historia

En dokumentärfilm om oljans historia. Från hur den hittades och till en början användes, för att sedan beskriva utvecklingen fram till idag. Rockefeller och hans Standard Oil…

Bringing old glory to a new shine

A new venture on historically known resources Ground floor opportunity to share in reviving three former gold producers in Zimbabwe Zimbabwe imminent recovery The name of the…

nordic-iron-ore-bryta-jarnmalm.png

A Nordic Iron Ore opportunity

Nordic Iron Ore som startades så sent som 2008 som en sammanslagning av tolv undersökningstillstånd från Kopparberg Mineral, Archelon Mineral och IGE Nordic har på bara…