Nya terminer för lantbruk

Följande artikel är ett sammandrag av en av de två presentationer som Torbjörn Iwarsson, chef för SEBs råvaruhandel, höll på Borgeby Fältdagar. I denna presentation…

Naturgas och kol är nu lika stora

Naturgas är nu lika stort som kol för att producera el-energi i USA, vilket är första gången någonsin det har hänt. Det började i april då de två energislagen var lika…