SHB Råvarubrevet 23 december 2011

Råvarorna har återhämtat något av förra veckans fall med stöd från amerikansk statistik, positiva kinesiska importsiffror och en svagare dollar. Handelsbankens Råvaruindex…

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 50

I detta det sista veckobrevet för 2011 om marknaderna för jordbruksprodukter kan vi summera året. Det senaste året har priset på kvarnvete sjunkit med 23%, rapsfrö med 12%.…

SHB Råvarubrevet 9 december 2011

Marknaden har påverkats av samma faktorer som de föregående 18 månaderna; skuldkrisen i Europa . Europa och världen slits mellan hopp och förtvivlan och vi inväntar ny…

SHB råvaror sektorindex

Som första aktör i Norden lanserar vi nu produkter på bankens fyra nya råvarusektorindex! Energi (SHB Energy) Livsmedel (SHB Food) Basmetaller (SHB Base Metals) Ädelmetaller…

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 49

Idag träffas EU-ledarna och besked väntas imorgon. Troligtvis blir det mer av pompa och mindre av en lösning, även om de alltså kommer att påstå det. Den politiska debatten…