regndroppe-hand.jpg

Historiskt låga elpriser i Norden

Veckans kommentar om elmarknaden v. 47 2020 Medan priserna i Europa är på väg uppåt tillsammans med andra råvarupriser, har elpriserna i Norden fallit kraftigt den senaste…

sojabonor-sol.jpg

Vad är en crush spread?

En crush spread är en råvaruhandelsstrategi där tradern tar en lång position i sojabönterminer mot korta positioner i sojamjölsterminer och sojabönsoljeterminer för att…